Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Usługi

Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt domowych

(głównie pies, kot, świnia, bydło i koń) z obniżoną płodnością i/lub zaburzeniami rozwoju płci. Badania obejmują:

  • ocenę  prawidłowości zestawu chromosomowego
  • identyfikację genów zlokalizowanych w chromosomach płci (SRY, ZFX, ZFY, AMELX, AMELY)

warunki przeprowadzenia badań
druk zlecenia 

Dodatkowe pytania proszę kierować do prof. dr hab. Izabeli Szczerbal ,
tel. 61 846 6115, izabela.szczerbal@up.poznan.pl )

Badania molekularne psów:

  • kontrola pochodzenia w oparciu polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA
  • nosicielstwo mutacji (delecji 4 nukleotydów) w genie  RPE65 wywołującej  dziedziczną dystrofię siatkówki (CSNB) u psów rasy briard
  • identyfikacja predyspozycji labradorów do otyłości na podstawie analizy genu POMC 

 warunki przeprowadzenia badań
druk zlecenia 

Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Joanny Nowackiej-Woszuk,
tel. 61 848 7242, joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl

Molekularna identyfikacja płci ptaków

warunki przeprowadzenia badań
druk zlecenia 

Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Joanny Nowackiej-Woszuk,
tel. 61 848 7242, joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl

Badania molekularne buhajów

  • ustalenie genotypu w genach beta-kazeiny (CSN2) i kappa-kazeiny (CSN3)

 warunki przeprowadzenia badań
 druk zlecenia 

Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Moniki Dragan,

tel. 61 848 7242, monika.dragan@up.poznan.pl