Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pracownia Hodowli Koni

Zespół Badawczy:

Adiunkci z habilitacją
Dr hab. Jakub Cieślak
Adiunkci
Dr inż. Alicja Borowska
Dr inż. Mariusz Maćkowski
Doktoranci
Mgr Weronika Mantaj
Mgr inż. Łukasz Wodas
Pracownicy naukowo-techniczni
Sławomir Stróżyk

 

Główne kierunki badawcze:

 • Podłoże genetyczne zmienności cech składu mleka klaczy
 • Czynniki genetyczne i epigenetyczne warunkujące zmienność umaszczeń koni
 • Monitorowanie różnorodności genetycznej w rasach koni objętych programami hodowli zachowawczej
 • Optymalizacja metod oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni

Stosowane techniki badawcze:

 • Sekwencjonowanie DNA met. Sangera
 • Pirosekwencjonowanie (analiza profilu metylacji DNA)
 • PCR emulsyjny (ddPCR)
 • PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR)
 • Analiza długości polimorficznych sekwencji mikrosatelitarnych
 • Analizy rodowodowe i metody statystyczne
 • Badanie parametrów motoryki ruchu koni przy użyciu elektronicznego rejestratora Seaver

Wybrane publikacje (ostatnie 4 lata):

2020

Wodas L., Mackowski M., Borowska A., Puppel K., Kuczynska B., Cieslak J. (2020), Genes encoding equine BETA-lactoglobulin (LGB1 and LGB2): Polymorphism, expression, and impact on milk composition.PLoS ONE 15(4): e0232066 

2019

Cieslak J., Wodas L., Borowska A., Pawlak P., Czyzak-Runowska G., Wojtowski J, Puppel K., Kuczynska B., Mackowski M. (2019), 5’-flanking variants of equine casein genes (CSN1S1, CSN1S2, CSN2, CSN3) and their relationship with gene expression and milk compositionJournal of Applied Genetics60 (1): 71-78

Mackowski, M., Wodas, L., Brooks, S., Cieslak, J. (2019), TBX3 and ASIP genotypes reveal discrepancies in officially recorded coat colors of Hucul horsesAnimal13(9): 1811-1816

2018

Cieslak J., Borowska A., Wodas L., Mackowski M. (2018), Interbreed distribution of the myostatin (MSTN) gene 5’-flanking variants and their relationship with horse biometric traitsJournal of Equine Veterinary Science60: 83-89.e1

Borowska A., Szwaczkowski T., Kaminski S., Heringc D. M., Kordan W., Lecewicz M. (2018), Identification of genome regions determining semen quality in Holstein-Friesian bulls using information theory Animal Reproduction Science 192: 206-215

Wodas L., Mackowski M., Borowska A., Pawlak P., Puppel K., Kuczynska B., Czyzak-Runowska G., Wójtowski J., Cieslak J. (2018), 5’-flanking variants of the equine alpha-lactalbumin (LALBA) gene – relationship with gene expression and mare’s milk compositionJournal of Animal and Feed Sciences27/4:317–326

2017

Borowska A., Reyer H., Wimmers K., Varley P. F., Szwaczkowski T. (2017), Detection of pig genome regions determining production traits using an information theory approach Livestock Science 205: 31-35

Cieslak J., Wodas L., Borowska A., Cothran E.G., Khanshour A.M., Mackowski M. (2017), Characterization of the Polish Primitive Horse (Konik) maternal lines using mitochondrial D-loop sequence variation PeerJ 5: e3714

Cieslak J., Wodas L., Borowska A., Sadoch J., Pawlak P., Puppel K., Kuczynska B., Mackowski M. (2017), Variability of lysozyme and lactoferrin bioactive protein concentrations in equine milk in relation to LYZ and LTF gene polymorphisms and expression Journal of the Science of Food and Agriculture 97(7): 2174-2181

Projekty badawcze:

 1. 2017-2020 – projekt NCN Preludium nr 2016/21/N/NZ9/01350: „Poszukiwanie polimorfizmów w częściach strukturalnych genów LGB1, LGB2 i LALBA konia domowego i ich związek z poziomem ekspresji genów” (kierownik: mgr inż. Łukasz Wodas).
 2. 2015-2017 – projekt MNiSW Iuventus Plus nr IP2014006873: „Poszukiwanie mutacji warunkującej rozjaśnienie bułane umaszczenia konia domowego” (kierownik: dr Jakub Cieślak)
 3. 2012-2017 – projekt badawczy NCN Sonata nr 2011/03/D/NZ9/05337: „Poszukiwanie genetycznego podłoża zmienności cech o złożonym uwarunkowaniu u koni z wykorzystaniem nowoczesnych metod genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Charakterystyka genomiczna składu mleka klaczy należących do wybranych ras koni”. (kierownik: dr Jakub Cieślak)
 4. 2011-2013 – projekt badawczy własny nr N N311 241438: „Polimorfizm genów zaangażowanych w kształtowanie cech pokroju koni”. (kierownik: dr inż. Mariusz Maćkowski)
 1.  

 

Dydaktyka (główne przedmioty):

 • Genetyka konia (Zootechnika II°, spec. Hipologia; kierownik: dr hab. Jakub Cieślak)
 • Podstawy treningu koni i jeźdźców (Zootechnika II°, spec. Hipologia; kierownik: dr inż. Alicja Borowska)
 • Zwierzęta hodowlane (Biologia stosowana II°, spec. Biologia zwierząt)
 • Hodowla i użytkowanie koni (Zootechnika I°; kierownik: dr hab. Jakub Cieślak oraz dr inż. Mariusz Maćkowski)
 • Higiena i dobrostan koni (Weterynaria; kierownik: dr inż. Alicja Borowska)
 • Diagnostyka immunogenetyczna (Biotechnologia II°; kierownik: dr inż. Mariusz Maćkowski)
 • Diagnostyka genetyczna w hodowli zwierząt (Zootechnika II°)