Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zespół Metod Hodowlanych i Genetyki Populacji

Zespół Badawczy:

doskonalenie genetyczne * zwierzęta gospodarskie * zwierzęta dziko żyjące* analiza bayesowska * emisja metanu * loci cech ilościowych * narzędzia informatyczne w doskonaleniu zwierząt * ocena wartości hodowlanej * selekcja genomowa * optymalizacja programów hodowlanych * inbred * program ochrony zasobów genetycznych * parametry genetyczne * strategie doboru zwierząt do kojarzeń

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

  1. NCN-OPUS: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zmienności emisji metanu uwalnianego przez krowy mleczne” 2013/09/B/NZ9/03179, kierownik projektu: dr hab. Tomasz Strabel, prof. nadzw., 2013-2017.
  2. NCN-SONATA: Identyfikacja genetycznych mechanizmów kontrolujących zmienność fenotypową wielkości miotu świń. 2016/23/D/NZ9/00029, kierownik projektu: dr inż. Ewa Sell-Kubiak, 2017-2020.
  3. 7 Program Ramowy UE – ECO-FCE. Kompleksowe podejście do optymalizacji, wydajności wykorzystania paszy i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko chowu zwierząt monogastrycznych. 311794/3221/7.PR/14/2015/2; 2/2013/UE ECO-FCE). Kierownik zadań realizowanych w UPP: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, 2013-2017.