Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Edukacja

Nauczyciele akademiccy i doktoranci prowadzą zajęcia dla następujących kierunków studiów:

 • Zootechnika
 • Weterynaria
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Neurobiologia (studia drugiego stopnia)
 • Żywienie zwierząt (studia dualne drugiego stopnia)
 • Biotechnology (studia drugiego stopnia w jęz. ang.)
 • Animal Production Management (studia drugiego stopnia w jęz. ang.)

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt realizuje następujące przedmioty:

 • Bioinformatyka
 • Bioinformatyka i rekonstrukcja filogenezy
 • Biologia gamet i zarodków zwierząt
 • Biostatystyka i metody dokumentacji
 • Biotechniki rozrodu
 • Chów i hodowla zwierząt
 • Diagnostyka chorób genetycznych zwierząt
 • Diagnostyka cyto – i immunogenetyczna zwierząt
 • Diagnostyka genetyczna w hodowli zwierząt
 • Genetyka
 • Genetyka cech ilościowych zwierząt 
 • Genetyka człowieka
 • Genetyka molekularna i epigenetyka
 • Genetyka molekularna i podstawy biotechnologii
 • Genetyka ogólna
 • Genetyka ogólna i weterynaryjna
 • Genetyka zwierząt
 • Genomika zwierząt
 • Higiena i dobrostan koni
 • Hipoterapia
 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Hodowla zachowawcza
 • Inżynieria komórkowa i biotechnologia rozrodu
 • Inżynieria komórkowa u zwierząt
 • Metody badań na zwierzętach
 • Metody hodowlane
 • Metody hodowlane zwierząt wolno żyjących i amatorskich 
 • Cytogenetyka i inżynieria chromosomowa
 • Metody statystyczne w biologii
 • Neurogenetyka
 • Planowanie i organizacja pracy hodowlanej
 • Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących 
 • Recent advances in animal biotechnology
 • Repetytorium z biologii po angielsku
 • Repetytorium z zootechniki po angielsku
 • Seminarium magisterskie
 • Statystyka matematyczna
 • Technologie w produkcji zwierzęcej
 • Warsztaty statystyczne
 • Wychowanie fizyczne – jazda konna 
 • Zooterapia
 • Zwierzęta hodowlane
 • Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym
 • Diagnostyka gamet i zarodków