Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dla Studentów

Wszystkich studentów zachęcamy do zapoznania się z programami wykładów i ćwiczeń.

Student powinien zapoznać się z planem przedmiotu najpóźniej na pierwszych zajęciach. Programy przedmiotów dostępne są na tablicy ogłoszeń przed Katedrą.

Zachęcamy do przygotowywania prac magisterskich w naszej Katedrze. Prace magisterskie wykonane w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt zdobyły szereg nagród i wyróżnień. Są one wyrazem uznania dla umiejętności i wkładu pracy magistrantów i ich opiekunów. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem pracy magistrantów w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.