Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pracownia Rozrodu Zwierząt

Zespół badawczy: 

Główne kierunki badawcze:
• Transkryptom przedimplantacyjnych zarodków świni domowej
• Metabolizm energetyczny środowiska pęcherzyka jajnikowego bydła
• Czynniki odpowiedzialne za różnicowanie komórek zarodkowych i tworzenie pierwszych linii komórkowych bydła, świni i królika
• Witryfikacja oocytów kota domowego i dzikich kotowatych
• Potencjał rozwojowy (jakość) oocytów bydła i świni
• Modele zwierzęce w aplikacjach biomedycznych (świnia, bydło, kot domowy)
• Morfokinetyka rozwoju przedimplantacyjnych zarodków
• Jakość plemników zwierząt gospodarskich

Stosowane techniki badawcze:
• Kompleksowa procedura pozyskiwania in vitro zarodków bydła, świni i kota
• Sekwencjonowanie nowej generacji – scRNA-Seq
• Real-time PCR
• System monitorowania Primovision
• Mikroskopia konfokalna
• Immunofluorescencja
• Wysokoprzepustowe techniki analizy metabolitów – spektrometria mas
• Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH)
• Cytometria przepływowa
• Komputerowy system wspomagający analizę jakości plemników (CASA)
• Witryfikacja oocytów i zarodków
• Ocena potencjału błony mitochondrium

2021

Oryginalne prace twórcze

 1. Chmurska-Gasowska M., Bojarski B., Sowinska N., Strus M. (2021). Changes in Leukogram and Erythrogram Results in Bitches with Vaginitis. Animals. 11(5),  1403.  
 2. Chmurska-Gasowska M., Sowinska N., Palka S., Kmiecik M., Lenarczyk-Knapik J., Migdal L. (2021) Non-Invasive Measurement of Thyroid Hormones in Domestic Rabbits. Animals.; 11(5):1194.
 3. Golinska E., Sowinska N., Tomusiak-Plebanek A. Szydło M., Witka N., Lenarczyk J., Strus M. (2021) The vaginal microflora changes in various stages of the estrous cycle of healthy female dogs and the ones with genital tract infections. BMC Vet Res 17, 8.
 4. Kozłowska M,  Cieślak A, Jóźwik A, El-Sherbiny M, Gogulski M, Lechniak D, Gao M,, Yanza YR, Vazirigohar M, Szumacher-Strabel M (2021) Effects of partially replacing grass silage by lucerne silage cultivars in a high-forage diet on ruminal fermentation, methane production, and fatty acid composition in the rumen and milk of dairy cows. Animal Feed Science and Technology, 277:114959
 5. Lipinska P., Sell-Kubiak E., Pawlak P.Madeja Z.E., Warzych E. (2021) Response of Bovine Cumulus-Oocytes Complexes to Energy Pathway Inhibition during In Vitro Maturation. Genes. 12, 838.
 6. Madeja Z.E., Podralska M., Nadel A., Pszczola M., Pawlak P., Rozwadowska N. (2021) Mitochondria content and activity are crucial parameters for bull sperm quality evaluation. Antioxidants, 10(8), 1204.
 7. Pawlak P., Warzych E., Madeja Z.E., Nowak T., Lechniak D. (2021) Pyometra does not affect some molecular quality-related parameters of canine oocytes. Annals of Animal Science, vol. 21 (1), 193-204
 8. Socha PA, Socha BM (2021) Congenital hydrocephalus in a Maine Coon foetus detected using ultrasound during pregnancy.  Veterinarni Medicina 66 (10): 456–460
 9. Yanza YR, Szumacher-Strabel M, Lechniak D, Ślusarczyk S, Kolodziejski P, Patra AK, Váradyová Z, Lisiak D, Vazirigohar M, Cieslak A (2021) Dietary Coleus Amboinicus Herb Decreases Ruminal Methanogenesis and Biohydrogenation, and Improves Meat Quality and Fatty Acid Composition in Longissimus Thoracis of Lambs. Journal of Animal Science and Biotechnology BMC. Doi 10.21203/rs.3.rs-663920/v1

2020
Oryginalne prace twórcze

 1. Kajdasz A., Warzych E., Derebecka N., Madeja Z.E., Lechniak D., Wesoly J., Pawlak P. (2020) Lipid Stores and Lipid Metabolism Associated Gene Expression in Porcine and Bovine Parthenogenetic Embryos Revealed by Fluorescent Staining and RNA-seq., International Journal of Molecular Sciences 21, 6488
 2. Pawlak P., Malyszka N., Szczerbal I., Kolodziejski P. (2020) Fatty acid induced lipolysis influence embryo development, gene expression and lipid droplet formation in the porcine cumulus cells. Biology of Reproduction 103(1):36-48
 3. Sowińska, N., Zahmel, J., Niżański, W., Hribal, R., Fernandez-Gonzalez, L., Jewgenow, K. (2020) Meiotic Status Does Not Affect the Vitrification Effectiveness of Domestic Cat Oocytes. Animals 10, 1371 DOI: 10.3390/ani10081371
 4. Warzych E., Pawlak P., Lechniak D., Madeja Z.E. (2020) WNT signaling supported by MEK/ERK inhibition is essential to maintain pluripotency in bovine preimplantation embryo. Developmental Biology, 463(1):63-76

 

Artykuły przeglądowe

 1. Libera K., Włodarek J.,Warzych E., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Jankowiak T., Lechniak D. (2020) Reproductive performance of dairy cows fed a diet supplemented with n-3 polyunsaturated fatty acids – a review. Annals of Animal Sciences 2020;20(4):1169-1183
 2. Warzych E., Lipinska P. (2020) Energy metabolism of follicular environment during oocyte growth and maturation. J Reprod Dev 66(1): 1-7Aktualnie realizowane projekty badawcze:

1. Grant NCN Preludium 12 nr 2016/23/N/NZ9/20155 Udział kwasu arachidonowego w
kształtowaniu jakości oocytów świni domowej; kierownik projektu mgr Natalia
Małyszka; Okres realizacji 2017-2022
2. Grant NCN OPUS21 nr 2021/41/B/NZ9/01256 Wpływ suplementacji kwasami z
rodziny n-3 na metabolizm lipidów w blastocystach bydła pozyskanych in vivo i in
vitro Kierownik projektu prof. Dorota Cieślak; Okres realizacji: 27.12.2021-26.12.2025
Wykaz przedmiotów kierowanych przez Członków PRZ 

(spis alfabetyczny wg kierunków studiów)

 

przedmiot

Kierunek i stopień studiów

kierownik

Andrologia dla zootechników (do wyboru)

Zootechnika II°

Prof. Dorota Cieślak

Andrologia i unasienianie 

Weterynaria 5 rok

Prof. dr hab. Zygmunt Wrona lek wet

Biologia gamet i zarodków

Biologia II°

Dr hab. Zofia Madeja

Biotechniki rozrodu

Zootechnika II°

Prof. UPP Dr hab. Ewelina Warzych-Plejer 

Biotechniki zarodka w rozrodzie zwierząt (do wyboru)

Weterynaria 5 rok

Prof. Dorota Cieślak 

Choroby psów i kotów – rozród

Weterynaria 4 rok

Dr Tomasz Nowak lek wet

Choroby zwierząt gospodarskich- rozród

Weterynaria 4 rok

Prof. Zygmunt Wrona lek wet 

Choroby zwierząt nieudomowionych

Weterynaria 5 rok

Dr Natalia Sowińska lek wet 

Diagnostyka gamet i zarodków

Biotechnologia II°

Dr hab. Piotr Pawlak

Felinologia

Weterynaria 2 rok

Dr Natalia Sowińska lek wet

Felinologia dla zootechników

Zootechnika II°

Dr Natalia Sowińska lek wet

Genetyka zwierząt

Zootechnika I° 

Prof. Dorota Cieślak

Genomika i zwierzęta transgeniczne

Biotechnologia II°

Dr hab. Piotr Pawlak 

Inżynieria komórkowa i biotechnologia rozrodu

Biologia II°

Prof. Dorota Cieślak

Inżynieria komórkowa u zwierząt

Biotechnologia I°

Prof. Dorota Cieślak

Komórki macierzyste w medycynie weterynaryjnej (do wyboru)

Weterynaria 3 rok

Dr hab. Zofia Madeja

Praktyka kliniczna cz.1 

Weterynaria 4 rok

Dr Tomasz Nowak lek wet

Praktyka kliniczna cz.2

Weterynaria 5 rok

Dr Tomasz Nowak lek wet

Propedeutyka zawodu lekarza weterynarii

Weterynaria 2 rok

Dr Barbara Socha lek wet 

Repetytorium z biologii w j. angielskim

Biologia II°

Dr hab. Zofia Madeja 

Reproductive biotechnology in farm animals (Module 10)

Animal Production Management (APM) II°

Prof. Dorota Cieślak

Staż kliniczny cz.1 – choroby psów i kotów

Weterynaria 5 rok

Dr Tomasz Nowak lek wet

Staż kliniczny cz.2 – choroby psów i kotów

Weterynaria 6 rok

Dr Tomasz Nowak lek wet

Systemy oceny zarodków ssaków

Biotechnologia II°

Prof. Dorota Cieślak

Wspomagany rozród koni

Zootechnika II°

Prof. Dorota Cieślak

 

10.2021