Department of Genetics and Animal Breeding

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences
Poznan University of Life Sciences

Research projects financed from external sources

 • NCN: Dodatek pieprzycy peruwiańskiej (Lepidium meyenii) w żywieniu świń i jej wpływ na gospodarkę lipidową – badanie nutrigenomiczne
  Nr 2020/39/O/NZ9/00816,
  kierownik projektu dr hab. Joanna Nowacka – Woszuk
  01.10.2021 – 30.09.2025
  Nr UPP 8/2021/PRELUDIUM BIS
  Budżet: 541 360,00 zł
  The addition of Peruvian maca (Lepidium meyenii) in pig nutrition and its effect on lipid metabolism – a nutrigenomic study
 • NCN: The importance of nuclear lamins (lamin A/C and laminB receptor) for the threedimensional positioning of genes in interphase nuclei during in vitro adipogenesis  
  Nr 2020/04/X/NZ2/00182, 
  project manager: Dr. Joanna Długosz
  16.10.2020 – 15.10.2021
  Nr UPP: 21/2020/MINIATURA
  Budget: 49 995,00 zł
  The importance of nuclear lamins (lamin A/C and laminB receptor) for the threedimensional positioning of genes in interphase nuclei during in vitro adipogenesis
 • NCN: The application of transcriptome profiling to identify genes associated with umbilical hernia in pigs  
  Nr 2019/33/B/NZ9/00654,    
  project manager: Dr. Habil. Joanna Nowacka - Woszuk
  24.02.2020 – 23.02.2023
  Nr UPP 3/2020/OPUS
  Budget: 1 048 080,00 zł
  The application of transcriptome profiling to identify genes associated with umbilical hernia in pigs
 •  NCN: The application of CRISPR-Cas9 technology to elucidate whether changes in nuclear architecture during adipogenesis are a cause or a consequence 
  Nr 2018/29/B/NZ2/00956, 
  project manager: Prof. Dr. Habil Izabela Szczerbal
  31.01.2019 – 30.01.2023
  Nr UPP 16/2019/OPUS
  Budżet: 1 469 700,00 zł
  The application of CRISPR-Cas9 technology to elucidate whether changes in nuclear architecture during adipogenesis are a cause or a consequence

 •  NCN: Identyfikacja markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z wnętrostwem psów 
  Nr 2018/29/B/NZ9/01065,
  project manager: Prof. Dr. Habil. Marek Świtoński
  24.01.2019 – 23.07.2022
  Nr UPP 13/2019/OPUS
  Budżet 1 154 210,00 zł

 • NCN: Identifying genetic mechanisms regulating phenotypic variability of litter size in pigs.  
  Nr 2016/23/D/NZ9/00029, 
  kierownik projektu  dr inż. Ewa Sell-Kubiak
  10.08.2017 – 9.08.2021
  Nr UPP  21/2017/SONATA
  Budget: 700 071,00 zł
  Identifying  genetic mechanisms regulating phenotypic variability of litter size in pigs
 • NCN: Identyfication of obesity risk variants in the dog genome using whole-genome sequencing. 
  Nr 2016/23/B/NZ2/01762, 
  project manager: Prof. Dr. Habil. Maciej Szydłowski

  4.08.2017 – 3.08.2021
  Nr UPP  16/2017/OPUS
  Budget: 1 132 100,00 zł
  Identyfication of obesity risk variants in the dog genome using whole-genome sequencing.
 • NCN: Involvement of the arachidonic acid in shaping the quality of oocytes of the domestic pig. 
  Nr 2016/23/N/NZ9/02155,  
  projoect manager: Natalia Małyszka
  28.07.2017 – 27.07.2022
  Nr UPP 19/2017/PRELUDIUM
  Budżet: 144 480,00 zł
  Involvement of the arachidonic acid in shaping the quality of oocytes of the domestic pig.
 • NCN: The metabolism of fatty acids and glucose during in vitro maturation of bovine oocytes and its influence on the quality of oocytes and in vitro derived embryos 
  Nr 2017/27/B/NZ9/00904, 
  project manager: Dr. Habil. Ewelina Warzych-Plejer
  24.07.2018 – 23.07.2021
  Nr UPP 18/2018/OPUS
  Budżet  936 800,00 zł
  The metabolism of fatty acids and glucose during in vitro maturation of bovine oocytes and its influence on the quality of oocytes and in vitro derived embryos

 •  NCN: comprehensive characteristics of candidate genomic regions for canine monogenic disorders of sex development, analyzed with the use of next generation sequencing (NGS) and droplet digital PCR (ddPCR) 
  Nr 2016/23/B/NZ9/03424, 
  project manager: Prof. Dr. Habil. Marek Świtoński
   18.07.2017 – 17.07.2021
  Nr UPP 15/2017/OPUS
  Budget: 933 500,00 zł
  A comprehensive characteristics of candidate genomic regions for canine monogenic disorders of sex development, analyzed with the use of next generation sequencing (NGS) and droplet digital PCR (ddPCR)
 • NCN:  Identifying molecular events for transformation of early colorectal polyps. Studies with APC1311-targeted pigs. 
  Nr 2016/21/D/NZ2/03830,
  kierownik projektu  dr Monika Dragan,
  8.02.2017r.  – 7.02.2022r.
  Numer w UPP 4/2017/SONATA
  Budżet:  1 024 386,00 zł
  Identifying molecular events for transformation of early colorectal polyps. Studies with APC1311-targeted pigs. 
 • NCN: Poszukiwanie genetycznego podłoża zmienności cech o złożonym uwarunkowaniu u koni z wykorzystaniem nowoczesnych metod genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Charakterystyka genomiczna składu mleka klaczy należących do wybranych ras koni
  nr 2011/03/D/NZ9/05337,
  kierownik projektu: dr Jakub Cieślak,
  16.08.2012  do 15.08.2017
  Searching for the genetic background of horse complex traits variability with the application of modern structural and functional genomics methods. Genomic characteristics of mares milk compostion for selected horse breeds.
 • NCN: Poszukiwanie podłoża dziedzicznego zespołu odwróconej płci psów z    kariotypem 78,XX ,
  nr 2012/05/B/NZ9/00907,
  kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński,
  22.02.2013 – 21.02.2016
  Searching  for the background of the canine sex  reversal syndrome (78,XX disorder of sexual development)
  8/2013/OPUS

 • NCN: Wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania komórkowego na rozwój i jakość blastocyst bydła in vitro,
  nr 2012/05/B/NZ9/03349,
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Dorota Cieślak,
  25.03.2013 – 24.03.2017 
  The influence of metabolic  pathway inhibitors on the development and quality of bovine embryos produced in vitro.
  10/2013/OPUS

 • NCN: Epigenetyczne mechanizmy kontroli ekspresji genów zaangażowanych w odkładanie tkanki tłuszczowej świni domowej,  nr 2012/07/E/NZ9/02573,
  kierownik projektu: dr hab. Izabela Maria Szczerbal,
  08.07.2013 – 07.12.2018
  Epigenetic mechanisms controlling expression of genes involved in fat tissue accumulation in pigs.
  20/2013/SONATA BIS

 • NCN: Wpływ diety ciężarnych samic szczura na dziedziczenie wzorów metylacji DNA potomstwa,
  nr  2013/09/D/NZ2/02006,
  kierownik projektu: dr inż.  Joanna Nowacka – Woszuk,
  14.03.2014 – 13.03.2018,
  Budżet: 694 145,00 zł
  The effects of pregnant female diet on the DNA methylation patterns inheritance in theoffspring.
  7/2014/SONATA

 • NCN: Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych zwiazanych z predyspozycją  psów do rozwoju otyłości
  nr 2013/09/B/NZ2/02208,
  kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński,
  11.03.2014 – 10.03.2017,
  Searching for genetic and epigenetic markers associated with predisposition to obesity in the dog.
  Budżet: 799 500,00 zł
  6/2014/OPUS

 • NCN: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zmienności emisji metanu uwalnianego przez krowy mleczne,
  nr 2013/09/B/NZ9/03179,
  kierownik projektu: dr hab. Tomasz Strabel,
  24.02.2014 – 23.02.2017,
  Budżet: 890 578,00 zł
  Genetic and phenotypic contribution to variability of methane emitted by dairy cows.
  3/2014/OPUS

 • NCN: Zintegrowana analiza genomiczno-epigenomiczna świni domowej jako modelu dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego człowieka
  nr 2013/10/M/NZ2/00284,
  kierownik projektu: Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Zbigniew Świtoński,
  06.06.2014 – 05.06.2017,

  Budżet: 1 254 240,00 zł
  505.004.10 HARMONIA
  Comprehensive transcriptomic and epigenomic analysis of the genetically-defined pigs predisposed to colorectal cancer.

 • NCN: Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia,
  nr 2014/13/D/NZ2/03901,
  kierownik projektu: dr inż. Piotr Pawlak, 
  18.02.2015 – 17.02. 2018,
  Single cell RNA-Seq profiling during preimplantation porcine embryo development in relation to oocyte aging
  Budżet: 1 233 198,00 zł
  3/2015/SONATA

 • MNiSW: Poszukiwanie mutacji warunkującej rozjaśnienie bułane umaszczenia konia domowego, nr 0068/IP1/2015/73;
  kierownik projektu: dr Jakub Cieślak, 
  wykonawcy: dr Mariusz Maćkowski,
  23.02.2015 – 22.02.2017,
  Budżet: 299 920,00 zł
  Screeninng for the mutation causing equine dun coat color dilution.
  6/2015/IUVENTUS

 • VII Program Ramowy UE: Kompleksowe podejście do optymalizacji wydajności wykorzystania paszy i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko chowu zwierząt monogastrycznych
  (ECO-FCE).
  KBBE. 2012.1.3.-03. Nr kontraktu: 311794,
  kierownik (poznańskiej części) projektu: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski,
  1.02.2013 – 31.01.2017.
  Monogastrics Feed Efficiency – Efficiency of terrestrial livestock digestive systems and reduction of the ecological footprint through a combination of systems biology, ’omics’ and nutrition .
 •  NCN: Poszukiwanie polimorfizmów  w częściach strukturalnych genów LGB1, LGB2, LALBA konia domowego i ich związek z poziomem ekspresji genów,
  nr 2016/21/N/NZ9/01350;
  kierownik projektu mgr inż. Łukasz Wodas,
  3.02.2017 – 2.02.2020
  Nr UPP 5/2017/PRELUDIUM 
  Budżet: 142 200,00 zł
  Search for polymorphisms in the structural regions of the LGB1, LGB2 and LALBA genes of the domestic horse and their association with expression level.

 • NCN: Parametryczna klasyfikacja jakościowa oocytów oraz zarodków zwierząt z wykorzystaniem techniki lab-on-a-chip oraz metod detekcji spektro- i fluorymetrycznych.
  Nr 2013/08/S/ST7/00575,
  kierownik projektu dr inż. Patrycja Śniadek
  1.10.2013 – 6.08.2019
  Nr UPP 22/2013/FUGA
  Budżet: 366 000,00 zł 

 • NCN: Mitochondria jako kluczowy parametr w ocenie jakości plemników buhajów
  Nr 2018/02/X/NZ9/02949,
  kierownik projektu dr inż. Zofia Madeja
  30.03.2019 – 12.09.2020
  Numer w UPP 24/2019/MINIATURA
  Budżet: 49 005,00 zł
 • „ Ekspresja i polimorfizm genów kodujących białka zaangażowane w metabolizm kwasów tłuszczowych świni”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński
  Budżet: 391 900,00 zł
  14.05.2009 – 13.05.2012
  nr  2889/B/P01/2009/36 
  Numer w UPP  13/2009/GW

 • „Polimorfizm i poziom transkrypcji genów kandydujących ADIPOQ i RENT dla cech otłuszczenia świni domowej”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński
  budżet: 73 100,00 zł
  Realizacja: 22.09.2009 – 31.12.2010
  nr  0692/B/P01/2009/37 
  Numer  w UPP nr  36/2009/GP

 • „ Genetyczne aspekty zmienności cech i możliwości ich wykorzystania w selekcji kur nieśnych ukierunkowanej na ujednolicenie produktu.”
  Kierownik projektu: dr inż.  Anna Wolc
  Budżet: 43 880,00 zł
  09.10.2009 – 08.01.2011
  nr  0792/B/P01/2009/37  
  Numer w UPP nr 40/2009/GW

 • „Dojrzałość płciowa a jakość oocytów pozyskanych od młodych loszek rzeźnych” realizowanego w ramach Akcji COST FA0702
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Cieślak,
  5.05.2009 – 04.05.2012
  nr 451/N-COST/2009/0   
  Numer w UPP nr 505.012COST

 • „Charakterystyka markerów pluripotencji bydła – poszukiwanie optymalnych warunków do wyprowadzenia embrionalnych linii komórek macierzystych bydła”
  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – Homing Nr HOM/2009/6B
  Kierownik projektu: dr inż. Zofia Madeja
  Budżet: 92 000,00 zł
  19.10.20010 – 30.09.2011
  Nr HOM/2009/6B

 •  „Metabolity płynu pęcherzykowego oraz poziom apoptozy i ekspresja wybranych genów w komórkach pęcherzykowych jako parametry oceny kompetencji rozwojowej oocytów i zarodków bydła”
  Kierownik projektu: dr hab.  Ewelina Warzych-Plejer
  Budżet: 372 250,00 zł
  19.03.2010-18.03.2013
  nr 6044/B/P01/2010/38 
  Nr UPP nr 9/2010/GW

 • “Mapowanie QTL kaczki”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
  Budżet: 284 062,00 zł
  13.04.2010 – 12.04.2013
  nr 2398/B/PO1/2010/38  
  Nr UPP  nr 38/2010/GW

 • “Znaczenie mikroRNA (miRNA) w kontroli ekspresji genów kandydujących dla cech otłuszczenia świni.”
  Kierownik projektu:  prof. dr hab. Marek Świtoński
  Budżet: 293 500,00 zł
  22.10.2010 – 21.10.2013
  nr 0290/B/P01/2010/39  
  Nr UPP  64/2010/GW

 • “Poziom inbredu osobniczego i matczynego oraz jego wpływ na wybrane cechy użytkowe owiec”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, prof. zw.
  Budżet: 38 617,00 zł
  22.10.2010 – 21.10.2011
  nr 0288/B/P01/2010/39 
  Nr UPP  63/2010/GP

 • „Epigenetyczne mechanizmy regulujące ekspresję genów w preadipocytach i adipocytach świni domowej – poszukiwania markerów wpływających na odkładanie tkanki tłuszczowej”.
  Kierownik projektu: dr  inż. Izabela Szczerbal
  Przyznana  kwota: 95 000,00 zł.
  Realizacja: 22.12.2010    – 31.12.2011
  Numer 0406/P01/2010/70 
  Numer w UPP 90/2010/Iuventus

 •  „Ekspresja markerów pluripotencji oraz stabilność genomowa pierwotnych komórek zarodkowych bydła”
  Kierownik projektu:  dr inż. Zofia Eliza Madeja
  Przyznana kwota:  388 000,00
  Realizacja:  30.09.2010  do 29.09.2013
  Nr 4429/B/P01/2010/39 
  Numer w UPP nr 59/2010/GW

 •  „Polimorfizm genów zaangażowanych w kształtowanie cech pokroju koni”
  Kierownik projektu:  dr Mariusz Maćkowski
  Przyznana kwota: 196 300,00
  Realizacja:  19.03.2010 do 18.03.2013
  Umowa nr: 2414/B/P01/2010/38 
  Numer w UPP nr:8/2010/GW

 •  „Wpływ informacji markerowej na wzrost dokładność szacowania   addytywnych efektów genetycznych”
  Kierownik projektu: mgr, inż. Marcin Pszczoła
  Realizacja: 13.12.2011  do  12.12.2012
  Umowa nr UMO-2011/01/N/NZ9/00614
  Numer UPP nr 69/2011/GBD 

 • „Wielkośc adipocytów i zmienność ekspresji genów zaangażowanych w powstawanie i morfologię kroplii lipidowych jako marker otłuszczenia świni”
  Kierownik projektu: mgr inż. Beata Kociucka
  Przyznana kwota: 214 200,00
  Realizacja: 12.12.2011  do  11.12.2014
  Numer  2011/01/N/NZ9/01667 
  Numer w UPP nr 67/2011/GBD

 • „Architektura jąder interfazowych blastomerów przedimplantacyjnych zarodków bydła z uwzględnieniem chromosomów mieszczących loci genów istotnych dla procesu różnicowania”
  Kierownik projektu mgr Maciej Orsztynowicz
  Przyznana kwota 170 300,00
  Realizacja od 12.12.2011 do 11.12.2014 
  Numer  2011/01/N/NZ9/00792 
  Numer w UPP nr 68/2011/GBD
 • KBN: „Apoptoza spermatocytów jako efekt nietypowego przebiegu mejotycznej koniugacji chromosomów  – zachowanie się chromosomów B u lisa pospolitego i jenota chińskiego podczas mejozy”
  umowa nr 0964/P06/2005/29
  realizacja 31.10.2005 – 30.10.2008
  kierownik projektu: dr Jarosław Sosnowski
  przyznana kwota: 199 000,00 zł.

   

 • KBN: „Profil ekspresji genów, istotnych dla gospodarki lipidami, w mięśniach świń oraz ich związek z cechami mięsa”
  realizacja: 14.11.2005 – 31.10.2008
  kierownik zadania:  prof. dr hab. Marek Świtoński
  przyznana kwota: 300 000,00 zł.

   

 • KBN: „Szacowanie poziomu inbredu i depresji inbredowej cech produkcyjnych bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.”
  umowa nr 0766/P01/2006/30
  realizacja:  19.04.2006 – 18.10.2007
  kierownik projektu: dr Tomasz Strabel
  przyznana kwota:  72 812,00 zł. 

 • KBN: „Analiza porównawcza wybranych genów determinacji płci czterech gatunków z rodziny psowatych”
  umowa nr PB 3332/P01/2006/31
  realizacja:  04.10.2006 – 03.04.2008
  kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński
  przyznana kwota: 43 000,00 zł.

 • KBN: „Czas zachodzenia pierwszego podziału w zygotach bydlęcych in vitro. Związek z obecnością hormonu wzrostu podczas dojrzewania oocytów  oraz możliwość wykorzystania w selekcji zarodków o dobrej jakości”
  umowa nr 3780/P01/2006/31
  realizacja: 17.10.2006 – 16.10.2009
  kierownik projektu: dr hab. Dorota Cieślak
  przyznana kwota: 290 000,00 zł.

   

 • MNiSW: ”Architektura jądra interfazowego w trakcie różnicowania komórek tłuszczowych świni domowej (Sus scrofa domestica L.) i jej związek z ekspresją wybranych genów zaangażowanych w adipogenezę”
  Umowa nr 3381/B/P01/2007/33
  Realizacja: 30.11.2007 – 29.11.2010
  Kierownik projektu: dr Izabela Szczerbal
  Przyznana kwota: 201 000,00 zł.