Department of Genetics and Animal Breeding

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences
Poznan University of Life Sciences

Animal Breeding Methods and Population Genetics Group

Group members:

Genetic improvement * livestock * wild animals * Bayesian analysis *methane emission * quantitative traits loci * IT tools for genetic improvement * genetic evaluation * genomic selection * breeding program optimization * genetic conservation programs * inbreeding * genetic parameters * mating strategies

Selected articles, recently published:

  1. NCN-OPUS: "Genetic and phenotypic contribution to variability of methane emitted by dairy cows.", 2013/09/B/NZ9/03179, project manager: Dr.Habil. Tomasz Strabel, 2013-2017.
  2. NCN-SONATA: "Identifying genetic mechanisms regulating phenotypic variability of litter size in pigs." 2016/23/D/NZ9/00029, kierownik projektu: Dr. Eng. Ewa Sell-Kubiak, 2017-2020.
  3. 7 Program Ramowy UE – ECO-FCE. Kompleksowe podejście do optymalizacji, wydajności wykorzystania paszy i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko chowu zwierząt monogastrycznych. 311794/3221/7.PR/14/2015/2; 2/2013/UE ECO-FCE). Kierownik zadań realizowanych w UPP: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, 2013-2017.