Department of Genetics and Animal Breeding

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences
Poznan University of Life Sciences

Kontakt

Department of Genetics and Animal Breeding

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

ul. Wolynska 33
60-637 Poznań
Poland
tel: + 48 61 848 71 87
email: sekretariat.genetyka@up.poznan.pl

en_GB