Department of Genetics and Animal Breeding

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences
Poznan University of Life Sciences

News


26 września 2022

Prof. dr hab. Tomasz Strabel został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Serdecznie gratulujemy!

26 września 2022 – Nowa publikacja:
Ewa Sell-Kubiak
, Jan Dobrzanski, Martijn F. L. Derks,
Marcos S. Lopes, Tomasz Szwaczkowski. 2022.
Meta-Analysis of SNPs Determining Litter Traits in Pigs. Genes, 13:1730. (IF’2021=4.141, IF5-letni=4.474)20 września 2022

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Naszej Katedrze.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aplikowania.
Więcej informacji tutaj.

12 sierpnia 2022 – Nowa publikacja:

Huang H., Lechniak D.Szumacher‑Strabel M., Patra AK., Kozłowska M., Kolodziejski P., Gao M., Ślusarczyk S., Petrič D., Cieslak A. (2022) The effect of ensiled paulownia leaves in a high-forage diet on ruminal fermentation, methane production, fatty acid composition, and milk production performance of dairy cows, Journal of Animal Science and Biotechnology, 13:104 (IF’2021=5.74; 5-year IF’2021=6.85)

18 lipca 2022
Nasza Doktorantka, mgr inż. Weronika Loba otrzymała stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA – https://nawa.gov.pl/ ) na odbycie 4-miesięcznego stażu zagranicznego w renomowanym ośrodku naukowym Babraham Insitite w Wielkiej Brytanii (https://www.babraham.ac.uk/ ). Pani Weronika dołączy do zespołu bioinformatycznego gdzie pod okiem doświadczonych naukowców będzie uczyła się analizy danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania NGS. Gratulujemy!


12 lipca 2022
Dr Ewa Sell-Kubiak została wybrana nową Prezydentką Permanent Committee of World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP https://wcgalp.com/). Jest to największa na świecie konferencja naukowa poświęcona genetyce w hodowli zwierząt, która co cztery lata przyciąga ok. 1400 uczestników.
Gratulujemy!

7 czerwca 2022

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniu 7 czerwca zorganizował uroczystą,
100. sesję Zgromadzenia Ogólnego połączoną z obchodami Jubileuszu 50-lecia powołania Oddziału. W trakcie obchodów, Prof. Marek Świtoński został wyróżniony Statuetką Honorowego Hipolita oraz otrzymał tytuł Lidera Pracy Organicznej.
Serdecznie gratulujemy!!

6 czerwca 2022 – Nowa publikacja:

Lechniak D., Sell-Kubiak E., Warzych E. (2022), The metabolic profile of bovine blastocysts is affected by in vitro culture system and the pattern of first zygotic cleavageTheriogenology, 188, 43-51. (IF’2020=2.74; 5-year IF’2020=2.93).

21 maja 2022 – Nowa publikacja:

Nowacka-Woszuk J., Stachowiak M., Szczerbal I., Szydlowski M., Szabelska-Beresewicz A., Zyprych-Walczak J., Krzeminska P., Nowak T., Lukomska A., Ligocka Z., Biezynski J., Dzimira S., Nizanski W., Switonski M. (2022).
Whole genome sequencing identifies a missense polymorphism in PADI6 associated with testicular/ovotesticular XX disorder of sex development in dogs. GENOMICS 114 (4), 110389.
(IF’2020 = 5,735;  5-years IF’2020 = 4,939)

20 maja 2022 – Nowa publikacja:
Gornowicz E., Dobek A., Molinski K., Szwaczkowski T. (2022), The quality of duck meat  from the perspective of physical measurements and expert judgmentAnnals of Animal Science, (IF’2020=2,09 5-years IF’2020=2,103)

4 maja 2022 – Nowa publikacja online early:

Szydlowski M., Antkowiak M. (2022 – online early).  No evidence that long runs of homozygosity tend to harbor risk variants for polygenic obesity in Labrador retriever dogs. Journal of Applied Genetics.
doi: 10.1007/s13353-022-00693-0. (IF’2020 = 3.240, 5-years IF IF’2020 = 2.756).

15 kwietnia 2022 – Nowa publikacja online early:

Negussie E., González-Recio O., Battagin M., Bayat A., Boland T., de Haas Y., Garcia-Rodriguez A., Garnsworthy P.C., Gengler N., Kreuzer M., Kuhla B., Lassen J., Peiren N., Pszczola M., Schwarm A., Soyeurt H., Vanlierde A., Yan T., Biscarini F. (2022 – article in press). Integrating heterogeneous across-country data for proxy-based random forest prediction of enteric methane in dairy cattle. Journal of Dairy Science 105. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2021-20158. (IF’2020 = 4,034,  5-years IF’2020 = 4,354 ) 

12 kwietnia 2022 – Nowa publikacja:

Racewicz P, Majewski M, Biesiada H, Nowaczewski S, Wilczyński J, Wystalska D, Kubiak M, Pszczoła MMadeja ZE. (2022) Prevalence and characterisation of antimicrobial resistance genes and class 1 and 2 integrons in multiresistant Escherichia coli isolated from poultry production. Scientific Reports, 12(1):6062. (IF’2020 = 4,380).

DOI: 10.1038/s41598-022-09996-y

17 lutego 2022 – Nowa publikacja

Bernatek M, Piatek J, Pszczola M, Krauss H., Antczak J., Maciukajc P., Sommermeyer H. (2022), Nine-Strain Bacterial Synbiotic Improves Crying and Lowers Fecal Calprotectin in Colicky Babies–An Open-Label Randomized Study.Microorganisms, 10(2): 430. (IF’2020 = 4,128) DOI: 10.3390/microorganisms10020430.

3 lutego 2022 – Nowe publikacje w numerze specjalnym Postępów Biochemii poświęconemu biologii rozwoju zwierząt:

Sowinska N. (2021). Kot domowy jako model badawczy w procedurach wspomaganego rozrodu dzikich kotowatych. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_416

Warzych E., Pawlak P., Lechniak D. (2021). Metabolizm lipidów a potencjał rozwojowy oocytów i zarodków ssaków. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_412

Madeja ZE. (2021). Czynniki warunkujące uzyskanie stabilnych linii komórek macierzystych. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_415

26 stycznia 2022 – nowa publikacja “online early”

Krzeminska P., Nowak T., Switonski M. (2022 – online early). Isolated cryptorchidism in dogs is not associated with polymorphisms of the INSL3 and AR candidate genes. Animal Genetics.
 https://doi.org/10.1111/age.13175. (IF’2020=3,169; 5-years IF’2019=3,058)


5 stycznia 2022 

Praca magisterska Pani Elżbiety Kosiak pt. „Doskonalenie bydła w oparciu o indeksy hodowlane”, absolwentki kierunku zootechnika została wyróżniona przez Rektorską komisję ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Praca została napisana pod opieką prof. dr hab. Zbigniewa Sobka.
Gratulujemy!

4 stycznia 2022 – nowa publikacja

Sell-Kubiak E, Knol EF, Lopes MS. (2022). Evaluation of phenotypic and genomic background of trait variability based on large-scale litter size data of Large White pigs. Genetics Selection Evolution 54:1. https://doi. org/10.1186/s12711-021-00692-5.
(IF’2020=4,170; 5-years IF’2020=4,925)

4 stycznia 2022 – nowa publikacja
Mikuła R., Pszczola M., Rzewuska K., Mucha S., Nowak W., Strabel T. (2022), “The Effect of Rumination Time on Milk Performance and Methane Emission of Dairy Cows Fed Partial Mixed Ration Based on Maize Silage.”, Animals, 12(1), 50 (IF’2020 = 2,752; 5-years IF’2020=2,942)
https://doi.org/10.3390/ani12010050


Zapraszamy do
Archiwum Aktualności