Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

4 czerwca 2024 r. – nowa publikacja
 
Rozynek J., Nowacka-Woszuk J., Stachowiak M., Sowinska N., Lukomska A., Gruss M., Switonski M., Szczerbal I. (2024). Lack of causative mutation in the AMH and AMHR2 genes in a cat (38,XY) with persistent Mullerian duct syndrome (PMDS). Reproduction in Domestic Animals 59, e14635.

 

29 maja 2024 r. – nowa publikacja

Włodarek, J., E. Sell-Kubiak, T. Nowak, M. Rybska. 2024. Risk factors for the presence of antibody against anaplasma spp. In dogs in Poznan. Medycyna Weterynaryjna,  80(5):235-239. (IF’2023=0.4)                         https://dx.doi.org/10.21521/mw.6868
 

23 maja 2024 r. – nowa publikacja

D. Wojewodzic & E. Sell-Kubiak. 2024. Effect of dogs characteristics on aggressive behaviour towards humans and other animals in English Cocker Spaniels. Applied Animal Behaviour Science, 275: 106293. (IF’2023=2.3) https://doi.org/10.1016/j.applanim.2024.106293.

08 kwietnia 2024 r. – nowa publikacja

Glowny D., Sowinska N., Cieslak A., Gogulski M., Konieczny K., Szumacher-Strabel M. (2024) Raw diets for dogs and cats: Potential health benefits and threats. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 27, No. 1 (2024), 151–159 (IF’2022=0.8) DOI: 10.24425/pjvs.2024.149344 

07 marca 2024 r. – nowa publikacja

Ludwiczak, A., J. Składanowska-Baryza, A. Cieślak, M. Stanisz, E. Skrzypczak, E. Sell-Kubiak, P. Ślósarz, P. Racewicz. 2024. Application of precision farming technologies in pig production and their effect on pork qualityMeat Science 212:109471. (IF’2022=7.1, IF’5-letni=6.6) doi.org/10.1016/j.meatsci.2024.109471
 

26 lutego 2024 r. – nowa publikacja

Pawlak P., Lipinska P., Sell-Kubiak E., Kajdasz A., Derebecka N., Warzych E. (2024) Energy metabolism disorders during in vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes interfere with blastocyst quality and metabolism. Developmental Biology 509 (2024) 51–58 (IF’2022=2.7) https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2024.02.004

17 lutego 2024 r. – nowa publikacja

Cieslak J., Mackowski M., Skrzetuska W., Fidos-Tama E., Siwinska N., Szczerbal I. (2024) A case of non-mosaic X trisomy (65,XXX) in a Thoroughbred mare confirmed by cytogenetic and molecular analysis. Journal of Applied Genetics. 2190-3883 (IF’2022=2.4) https://doi.org/10.1007/s13353-024-00844-5

06 lutego 2024 r. – nowa publikacja 

Stachowiak M., Nowacka-Woszuk J., Szabelska-Beresewicz A., Zyprych-Walczak J., Krzeminska P., Sosinski O., Nowak T., Switonski M. (2024). A massive alteration of gene expression in undescended testicles of dogs and the association of KAT6A variants with cryptorchidism. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 121(7), e2312724121. 
(IF’2022= 11,1; 5-years IF’2022=12,0) https://doi.org/10.1073/pnas.2312724121

20 grudnia 2023 r. – nowa publikacja

Smulski S., Pszczola M., Stachowiak M., Bilinska A.Szczerbal I. (2023), Droplet digital PCR quantification of selected microRNAs in raw mastitic cow’s milk from the west of Poland. Journal of Veterinary Research 67: 583-591. (IF’ 2022=1,8; 5-years IF’ 2022=2,2) doi: 10.2478/jvetres-2023-0062   

 

4 grudnia 2023 r. – nowa publikacja

Borowska A., Lewczuk D. (2023) Comparison of Conformation and Movement Characteristics in Dressage and Jumping Sport Warmblood Mares Based on Point Evaluation and Linear Scoring System. Animals  13(19), 3101 (IF’2023= 3.00) https://doi.org/10.3390/ani13193101  

10 listopada 2023 r. 

Z radością informujemy, że Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyznał medal im. Michała Oczapowskiego w roku 2023 Panu Profesorowi Markowi Świtońskiemu – za wybitny wkład w rozwój genetyki i genomiki zwierząt.

Serdecznie gratulujemy!

1 października 2023 – nowa publikacja

Wozniak J., Loba W., Wysocka A., Dzimira S., Przadka P., Switonski  M., Nowacka-Woszuk J. (2023) Altered Transcript Levels of MMP13 and VIT Genes in the Muscle and Connective Tissue of Pigs with Umbilical Hernia. Genes 14(10), 1903 (IF’2022=3.5) https://doi.org/10.3390/genes14101903

21 września – nowa publikacja

Witucki L., Borowczyk K., Suszynska-Zajczyk J., Warzych E., Pawlak P., Jakubowski H. (2023) Deletion of the Homocysteine Thiolactone Detoxifying Enzyme Bleomycin Hydrolase, in Mice, Causes Memory and Neurological Deficits and Worsens Alzheimer’s Disease-Related Behavioral and Biochemical Traits in the 5xFAD Model of Alzheimer’s Disease. Journal of Alzheimer’s Disease. vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-21 (IF’2022=4.0) DOI: 10.3233/JAD-230578

20 września – nowa publikacja 

Antkowiak M., Szydlowski M. (2023). Uncovering structural variants associated with body weight and obesity risk in labrador retrievers: a genomewide study. Frontiers in Genetics 14:1235821. (IF’2022=3.7) doi:10.3389/fgene.2023.1235821

14 września 2023 

Mgr inż. Gabriela Cieleń otrzymała I Nagrodę oraz Nagrodę Specjalną im. Profesora Bronisława Raka za pracę pt. „Genome-wide association study for litter size variability in Landrace pigs”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Sell-Kubiak. Wyróżnienia zostały przyznane przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne w XL edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa.

Serdecznie gratulujemy!

13 września 2023 – nowa publikacja

Ludwiczak, A., Kasprowicz-Potocka, M., Zaworska-Zakrzewska, A., Składanowska-Baryza, J., Rodriguez-Estevez, V., Sanz-Fernandez, S., Diaz-Gaona, S., Ferrari, P., Juul Pedersen, L., Couto, Y.R.M., Revilla, I., Sell-Kubiak, E. (2023). Husbandry practices associated with extensification in European pig production and their effects on pork quality. Meat Science, 109339. (IF’2022=7,1) https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2023.109339 

12 września 2023 – nowa publikacja “online early”

Matuszewska J., Nowacka-Woszuk J., Radziejewska A., Grzeda E., Pruszynska-Oszmalek E., Dylewski L., Chmurzynska A., Sliwowska JH. (2023 – online early) Maternal cafeteria diet influences Kiss1Gpr54 and Sirt1 genes, hormonal, metabolic profiles and reproductive functions in rat offspring in sex-specific manner. Biology of Reproduction, ioad101 (IF’2022=3.6) https://doi.org/10.1093/biolre/ioad101

29 sierpnia 2023 – nowa publikacja

Ruszkowski J.J., Nowacka-Woszuk J., Nowak T., Rozynek J., Serwanska-Leja K., Gogulski M., Kolodziejski P., Switonski M., Zdun M., Szczerbal I. (2023) Cleft Lip and Palate in Four Full-Sib Puppies from a Single Litter of Staffordshire Bull Terrier Dogs: An Anatomical and Genetic Study. Animals. 13, 2749. (IF’2022=3.0; 5-years IF’2022=3.2) doi.org/10.3390/ani13172749

11 lipca 2023 – nowa publikacja 

Golinska E., Sowinska N., Szydlo M., Witka N., Lenarczyk J., Arent Z., Strus M. (2023) The in vitro effects of probiotic bacteria on genital pathogens of female dogs. BMC Veterinary Research. 19:82. (IF’2021=2,79; 5-years IF’2022=2,9) doi: 10.1186/s12917-023-03635-y

29 czerwca 2023 – nowa publikacja “online early”

Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Rozynek J., Stachowiak M., Switonski M. (2023 – online early). X monosomy in a British shorthair cat with skeletal abnormalities and behavioral problems. Animal Genetics. (IF’2022=2,4; 5-years IF’2022=2,8). doi: 10.1111/age.13343.

28 czerwca 2023

Dwie publikacje z 2022 r. zdobyły nagrody 1 i 2 stopnia w konkursie Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG) w kategorii genetyka zwierząt!

Nagroda 1 stopnia:

Stachowiak M., Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Nowak T., Sowinska N., Lukomska A., Gogulski M., Badura M., Sklorz-Mencel K., Jagodka D., Nizanski W., Dzimira S., Switonski M. (2022) Cytogenetic and molecular insight into the genetic background of disorders of sex development in seventeen cats. Scientific Reports. 12(1):17807.
doi: 10.1038/s41598-022-21718-y

Nagroda 2 stopnia:

Nowacka-Woszuk J., Stachowiak M., Szczerbal I., Szydlowski M., Szabelska-Beresewicz A., Zyprych-Walczak J., Krzeminska P., Nowak T., Lukomska A., Ligocka Z., Biezynski J., Nizanski W., Switonski M. (2022) Whole genome sequencing identifies a missense polymorphism in PADI6 associated with testicular/ovotesticular XX disorder of sex development in dogs. Genomics. 114(4):110389.
doi: 10.1016/j.ygeno.2022.110389

Gratulujemy wszystkim Współautorom!

20 maja 2023

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki grantów badawczych. Dwa projekty OPUS trafiły do naszej Katedry!!! Ogromne gratulacje dla dr hab. Zofii Madei z Pracowni Rozrodu Zwierząt oraz dr hab. Jakuba Cieślaka z Pracowni Hodowli Koni.

18 maja 2023

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UPL) prof. dr. hab. Markowi Świtońskiemu nadany został tytuł doktora honoris causa. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 70-lecia wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UPL.

10 maja 2023 – nowa publikacja

Lipinska P., Pawlak P., Warzych E. (2023) Species and embryo genome origin affect lipid droplets in preimplantation embryos. Frontiers in Cell and Developmental Biology 11:1187832. (IF’2021=6.081, 5-years IF’2022=6.079). doi: 10.3389/fcell.2023.1187832.

24 lutego 2023 – nowa publikacja 

Wozniak J., Loba W., Iskrzak P., Pszczola M., Wojtczak J., Switonski M., Nowacka-Woszuk J. (2023) A confirmed association between DNA variants in CAPN9OSM, and ITGAM candidate genes and the risk of umbilical hernia in pigs. Animal Genetics, 54(3), 307-314. (IF’2021=2,884; 5-years IF’2019=3,058). doi: 10.1111/age.13307

20 stycznia 2023 – nowa publikacja

Slomian D., Szyda J., Dobosz P., Stojak J., Michalska-Foryszewska A., Sypniewski M., Liu J., Kotlarz K., Suchocki T., Mroczek M., Stepien M., Sztromwasser P., Krol Z. J. (2023). Better safe than sorry-Whole-genome sequencing indicates that missense variants are significant in susceptibility to COVID-19. PLoS One. 18(1):e0279356. (IF’2021=3,75; 5-year IF’2021=3,8) doi:10.1371/journal.pone.0279356

3 stycznia 2023 – nowa publikacja

Naboulsi R., Cieślak J., Headon D., Jouni A., Negro JJ., Andersson G., Lindgren G. (2023). The Enrichment of Specific Hair Follicle-Associated Cell Populations in Plucked Hairs Offers an Opportunity to Study Gene Expression Underlying Hair Traits. International Journal of Molecular Sciences. 24(1): 561 ((IF’2021=6.208; 5-year IF’2021=6.628)

8 grudnia 2022

Dr hab. Ewa Sell-Kubiak została powołana do pełnienia funkcji wiceprezydentki Komisji Genetyki zwierząt, będącej częścią struktur organizacyjnych Europejskiego Towarzystwa Zootechnicznego (EAAP). Kadencja obejmuje lata 2022-2025. Gratulujemy!

Mgr inż. Gabriela Cieleń uzyskała nagrodę III stopnia w konkursie najlepszych prac magisterskich im prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego organizowanym w naszej uczelni, za pracę pt. “Badanie asocjacyjne całego genomu w poszukiwaniu regionów odpowiedzialnych za zmienność liczebności miotu świń rasy landrace“, napisaną w języku angielskim, pod kierunkiem dr hab. Ewy Sell-Kubiak.
Serdecznie gratulujemy!
 

29 listopada 2022 – nowa publikacja “online early”

Szydlowski M. 2023. A clue to the etiology of disorders of sex development from identity-by-descent analysis in dogs with cryptic relatedness. Animal Genetics, 54(2):166-176. (IF’2021=2,884; 5-years IF’2019=3,058). https://doi.org/10.1111/age.13276

28 listopada 2022 – nowa publikacja “online early”

Szczerbal I, Malek E, Rigillo A,  Lukomska A, Kacprzak K, Gasparini S, Nowacka‑Woszuk J, Stachowiak M, Aksoy MO, Switonski M (2022 – online early). Non‑mosaic X monosomy (77,X) in a female dog with signs of virilization. Journal of Applied Genetics. DOI: 10.1007/s13353-022-00739-3 (IF’2021=2,653 ; 5-years IF’2021=2,952)
 
8 listopada 2022 – nowa publikacja
 
Malyszka N., Pawlak P., Cieslak A., Szkudelska K., Lechniak D. (2022) Distinct dynamics of lipid accumulation by porcine cumulus cells during in vitro maturation with follicular fluid of low and high fatty acid contents. Theriogenology 195:93-102 (IF’2021=2.74; 5-year IF’2020=2.93).

26 października 2022 – nowa publikacja
 
Szczerbal I, Nowacka-Woszuk J, Stachowiak M, Lukomska A,  Konieczny K, Tarnogrodzka N, Wozniak J, Switonski M. (2022). XX/XY chimerism in internal genitalia of a virilized heifer. Animals  12, 2932. https://doi.org/10.3390/ani12212932 (IF’2021=3,231; 5-year IF’2021=3,312)
 

24 października 2022 r. –  nowa publikacja

Stachowiak M, Szczerbal I, NowackaWoszuk J, Nowak T, Sowinska N, Lukomska A, Gogulski M, Sklorz-Mencel K, Jagodka S, Nizanski W, Dzimira S, Switonski M (2022).  Cytogenetic and molecular insight into the genetic background of disorders of sex development in seventeen cats. Scientifc Reports  12:17807. DOI: 10.1038/s41598-022-21718-y (IF’2021 = 4,996, 5-year IF’2021=5,516)

29 września 2022 – nowa publikacja

Sommermeyer H., Bernatek M., Pszczola M., Krauss H., Piatek J. (2022) Supporting the diagnosis of infantile colic by a point of care measurement of fecal calprotectin. Frontiers in Pediatrics, 10:978545 (IF’2021 = 3,418, 5-year IF’2021=3,153) DOI: 10.3389/fped.2022.978545    

26 września 2022

Prof. dr hab. Tomasz Strabel został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Serdecznie gratulujemy!

26 września 2022 – nowa publikacja
 
Ewa Sell-Kubiak, Jan Dobrzanski, Martijn F. L. Derks, Marcos S. Lopes, Tomasz Szwaczkowski. 2022. Meta-Analysis of SNPs Determining Litter Traits in Pigs. Genes, 13:1730. (IF’2021=4.141, 5-year IF’2021=4.474)


20 września 2022

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Naszej Katedrze. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aplikowania.
Więcej informacji tutaj.

12 sierpnia 2022 – nowa publikacja

Huang H., Lechniak D.Szumacher‑Strabel M., Patra AK., Kozłowska M., Kolodziejski P., Gao M., Ślusarczyk S., Petrič D., Cieslak A. (2022) The effect of ensiled paulownia leaves in a high-forage diet on ruminal fermentation, methane production, fatty acid composition, and milk production performance of dairy cows, Journal of Animal Science and Biotechnology, 13:104 (IF’2021=5.74; 5-year IF’2021=6.85)

4 sierpnia 2022 – nowa publikacja 

Sypniewski M., Krol Z. J., Szyda J., Kaja E., Mroczek M., Suchocki T., Lejman A., Stepien M., Topolski P., Dabrowski M., Kotlarz K., Aplas A., Wasiak M., Wojtaszewska M., Zawadzki P., Pawlak A., Gil R., Dobosz P., Stojak J. (2022). Gene Variants Related to Cardiovascular and Pulmonary Diseases May Correlate with Severe Outcome of COVID-19. International Journal of Molecular Science. 23(15):8696. (IF’2021=6,2; 5-year IF’2021=6,2) doi:10.3390/ijms23158696

18 lipca 2022

Nasza Doktorantka, mgr inż. Weronika Loba otrzymała stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA – https://nawa.gov.pl/ ) na odbycie 4-miesięcznego stażu zagranicznego w renomowanym ośrodku naukowym Babraham Insitite w Wielkiej Brytanii (https://www.babraham.ac.uk/ ). Pani Weronika dołączy do zespołu bioinformatycznego gdzie pod okiem doświadczonych naukowców będzie uczyła się analizy danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania NGS. Gratulujemy!

12 lipca 2022

Dr Ewa Sell-Kubiak została wybrana nową Prezydentką Permanent Committee of World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP https://wcgalp.com/). Jest to największa na świecie konferencja naukowa poświęcona genetyce w hodowli zwierząt, która co cztery lata przyciąga ok. 1400 uczestników.
Gratulujemy!

7 czerwca 2022

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniu 7 czerwca zorganizował uroczystą,
100. sesję Zgromadzenia Ogólnego połączoną z obchodami Jubileuszu 50-lecia powołania Oddziału. W trakcie obchodów, Prof. Marek Świtoński został wyróżniony Statuetką Honorowego Hipolita oraz otrzymał tytuł Lidera Pracy Organicznej.
Serdecznie gratulujemy!!

6 czerwca 2022 – nowa publikacja

Lechniak D., Sell-Kubiak E., Warzych E. (2022), The metabolic profile of bovine blastocysts is affected by in vitro culture system and the pattern of first zygotic cleavageTheriogenology, 188, 43-51. (IF’2020=2.74; 5-year IF’2020=2.93).

21 maja 2022 – nowa publikacja

Nowacka-Woszuk J., Stachowiak M., Szczerbal I., Szydlowski M., Szabelska-Beresewicz A., Zyprych-Walczak J., Krzeminska P., Nowak T., Lukomska A., Ligocka Z., Biezynski J., Dzimira S., Nizanski W., Switonski M. (2022).
Whole genome sequencing identifies a missense polymorphism in PADI6 associated with testicular/ovotesticular XX disorder of sex development in dogs. GENOMICS 114 (4), 110389.
(IF’2020 = 5,735;  5-years IF’2020 = 4,939)

20 maja 2022 – nowa publikacja
Gornowicz E., Dobek A., Molinski K., Szwaczkowski T. (2022), The quality of duck meat  from the perspective of physical measurements and expert judgmentAnnals of Animal Science, (IF’2020=2,09 5-years IF’2020=2,103)

4 maja 2022 – nowa publikacja “online early”

Szydlowski M., Antkowiak M. (2022 – online early).  No evidence that long runs of homozygosity tend to harbor risk variants for polygenic obesity in Labrador retriever dogs. Journal of Applied Genetics.
doi: 10.1007/s13353-022-00693-0. (IF’2020 = 3.240, 5-years IF IF’2020 = 2.756).
 
20 kwietnia 2022 – nowa publikacja
 

Kaja E., Lejman A., Sielski D., Sypniewski M., Gambin T., Dawidziuk M., Suchocki T., Golik P., Wojtaszewska M., Mroczek M., Stepien M., Szyda J., Lisiak-Teodorczyk K., Wolbach F., Kolodziejska D., Ferdyn K., Dabrowski M., Wozna A., Zytkiewicz M., Bodora-Troinska A., Elikowski W., Krol Z. J., Artur Zaczynski A., Pawlak A., Gil R., Wierzba W., Dobosz P., Zawadzka K., Zawadzki P., Sztromwasser P. (2022). The Thousand Polish Genomes-A Database of Polish Variant Allele Frequencies. International Journal of Molecular Science. 23(9):4532. (IF’2021=6,2; 5-year IF’2021=6,2). doi:10.3390/ijms23094532

 

15 kwietnia 2022 – nowa publikacja “online early”

Negussie E., González-Recio O., Battagin M., Bayat A., Boland T., de Haas Y., Garcia-Rodriguez A., Garnsworthy P.C., Gengler N., Kreuzer M., Kuhla B., Lassen J., Peiren N., Pszczola M., Schwarm A., Soyeurt H., Vanlierde A., Yan T., Biscarini F. (2022 – article in press). Integrating heterogeneous across-country data for proxy-based random forest prediction of enteric methane in dairy cattle. Journal of Dairy Science. 105. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2021-20158. (IF’2020 = 4,034,  5-years IF’2020 = 4,354 )

12 kwietnia 2022 – nowa publikacja

Racewicz P, Majewski M, Biesiada H, Nowaczewski S, Wilczyński J, Wystalska D, Kubiak M, Pszczoła MMadeja ZE. (2022) Prevalence and characterisation of antimicrobial resistance genes and class 1 and 2 integrons in multiresistant Escherichia coli isolated from poultry production. Scientific Reports, 12(1):6062. (IF’2020 = 4,380).

DOI: 10.1038/s41598-022-09996-y

17 lutego 2022 – nowa publikacja

Bernatek M, Piatek J, Pszczola M, Krauss H., Antczak J., Maciukajc P., Sommermeyer H. (2022), Nine-Strain Bacterial Synbiotic Improves Crying and Lowers Fecal Calprotectin in Colicky Babies–An Open-Label Randomized Study.Microorganisms, 10(2): 430. (IF’2020 = 4,128) DOI: 10.3390/microorganisms10020430.

3 lutego 2022 – nowe publikacje w numerze specjalnym Postępów Biochemii poświęconemu biologii rozwoju zwierząt:

Sowinska N. (2021). Kot domowy jako model badawczy w procedurach wspomaganego rozrodu dzikich kotowatych. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_416

Warzych E., Pawlak P., Lechniak D. (2021). Metabolizm lipidów a potencjał rozwojowy oocytów i zarodków ssaków. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_412

Madeja ZE. (2021). Czynniki warunkujące uzyskanie stabilnych linii komórek macierzystych. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_415

26 stycznia 2022 – nowa publikacja “online early”

Krzeminska P., Nowak T., Switonski M. (2022 – online early). Isolated cryptorchidism in dogs is not associated with polymorphisms of the INSL3 and AR candidate genes. Animal Genetics.
https://doi.org/10.1111/age.13175. (IF’2020=3,169; 5-years IF’2019=3,058)


5 stycznia 2022 

Praca magisterska Pani Elżbiety Kosiak pt. „Doskonalenie bydła w oparciu o indeksy hodowlane”, absolwentki kierunku zootechnika została wyróżniona przez Rektorską komisję ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Praca została napisana pod opieką prof. dr hab. Zbigniewa Sobka.
Gratulujemy!

4 stycznia 2022 – nowa publikacja

Sell-Kubiak E, Knol EF, Lopes MS. (2022). Evaluation of phenotypic and genomic background of trait variability based on large-scale litter size data of Large White pigs. Genetics Selection Evolution 54:1. https://doi. org/10.1186/s12711-021-00692-5.
(IF’2020=4,170; 5-years IF’2020=4,925)

4 stycznia 2022 – nowa publikacja
Mikuła R., Pszczola M., Rzewuska K., Mucha S., Nowak W., Strabel T. (2022), “The Effect of Rumination Time on Milk Performance and Methane Emission of Dairy Cows Fed Partial Mixed Ration Based on Maize Silage.”, Animals, 12(1), 50 (IF’2020 = 2,752; 5-years IF’2020=2,942)
https://doi.org/10.3390/ani12010050


Zapraszamy do
Archiwum Aktualności

 

pl_PL