Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt​​

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

4 maja 2022 – Nowa publikacja online early:

Szydlowski M., Antkowiak M. (2022 – online early).  No evidence that long runs of homozygosity tend to harbor risk variants for polygenic obesity in Labrador retriever dogs. Journal of Applied Genetics.
doi: 10.1007/s13353-022-00693-0. (IF’2020 = 3.240, 5-years IF IF’2020 = 2.756).

15 kwietnia 2022 – Nowa publikacja online early:

Negussie E., González-Recio O., Battagin M., Bayat A., Boland T., de Haas Y., Garcia-Rodriguez A., Garnsworthy P.C., Gengler N., Kreuzer M., Kuhla B., Lassen J., Peiren N., Pszczola M., Schwarm A., Soyeurt H., Vanlierde A., Yan T., Biscarini F. (2022 – article in press). Integrating heterogeneous across-country data for proxy-based random forest prediction of enteric methane in dairy cattle. Journal of Dairy Science 105. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2021-20158. (IF’2020 = 4,034,  5-years IF’2020 = 4,354 ) 

12 kwietnia 2022 – Nowa publikacja:

Racewicz P, Majewski M, Biesiada H, Nowaczewski S, Wilczyński J, Wystalska D, Kubiak M, Pszczoła MMadeja ZE. (2022) Prevalence and characterisation of antimicrobial resistance genes and class 1 and 2 integrons in multiresistant Escherichia coli isolated from poultry production. Scientific Reports, 12(1):6062. (IF’2020 = 4,380).

DOI: 10.1038/s41598-022-09996-y

17 lutego 2022 – Nowa publikacja

Bernatek M, Piatek J, Pszczola M, Krauss H., Antczak J., Maciukajc P., Sommermeyer H. (2022), Nine-Strain Bacterial Synbiotic Improves Crying and Lowers Fecal Calprotectin in Colicky Babies–An Open-Label Randomized Study.Microorganisms, 10(2): 430. (IF’2020 = 4,128) DOI: 10.3390/microorganisms10020430.

3 lutego 2022 – Nowe publikacje w numerze specjalnym Postępów Biochemii poświęconemu biologii rozwoju zwierząt:

Sowinska N. (2021). Kot domowy jako model badawczy w procedurach wspomaganego rozrodu dzikich kotowatych. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_416

Warzych E., Pawlak P., Lechniak D. (2021). Metabolizm lipidów a potencjał rozwojowy oocytów i zarodków ssaków. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_412

Madeja ZE. (2021). Czynniki warunkujące uzyskanie stabilnych linii komórek macierzystych. Postępy Biochemii 67 (4)
https://doi.org/10.18388/pb.2021_415

26 stycznia 2022 – nowa publikacja “online early”

Krzeminska P., Nowak T., Switonski M. (2022 – online early). Isolated cryptorchidism in dogs is not associated with polymorphisms of the INSL3 and AR candidate genes. Animal Genetics.
 https://doi.org/10.1111/age.13175. (IF’2020=3,169; 5-years IF’2019=3,058)


5 stycznia 2022 

Praca magisterska Pani Elżbiety Kosiak pt. „Doskonalenie bydła w oparciu o indeksy hodowlane”, absolwentki kierunku zootechnika została wyróżniona przez Rektorską komisję ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Praca została napisana pod opieką prof. dr hab. Zbigniewa Sobka.
Gratulujemy!

4 stycznia 2022 – nowa publikacja

Sell-Kubiak E, Knol EF, Lopes MS. (2022). Evaluation of phenotypic and genomic background of trait variability based on large-scale litter size data of Large White pigs. Genetics Selection Evolution 54:1. https://doi. org/10.1186/s12711-021-00692-5.
(IF’2020=4,170; 5-years IF’2020=4,925)

4 stycznia 2022 – nowa publikacja
Mikuła R., Pszczola M., Rzewuska K., Mucha S., Nowak W., Strabel T. (2022), “The Effect of Rumination Time on Milk Performance and Methane Emission of Dairy Cows Fed Partial Mixed Ration Based on Maize Silage.”, Animals, 12(1), 50 (IF’2020 = 2,752; 5-years IF’2020=2,942)
https://doi.org/10.3390/ani12010050

 

17 grudnia 2021 – nowa publikacja

Pszczola M.
(2021), ” Użytkowanie bydła a efekt cieplarniany (rozdział III)”, Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego chowu bydła (pod redakcją Joanny Makulskiej i Krzysztofa Adamczyka), Wydawnictwo UR w Krakowie, str. 55-69, ISBN 978-83-66602-09-0

22 listopada 2021 – nowa publikacja

Mikuła R., Pruszyńska-Oszmałek E., Pszczola M., Rząsińska J., Sassek M., Nowak KW., Nogowski L., Kołodziejski PA. (2021).  Changes in metabolic and hormonal profiles during transition period in dairy cattle – the role of spexin. BMC Veterinary Research 17, 359 (2021). https://doi.org/10.1186/s12917-021-03069-4 (IF’2020 = 2,741, 5-year IF’2020 = 2,955)
 

15 listopada 2021 – nowa publikacja “online early”

Flisikowski K, Perleberg C, Niu G, Winogrodzki T, Bak A, Liang W, Grodziecki A, Zhang Y, Pausch H, Flisikowska T, Klinger B, Perkowska A, Kind A, Switonski M, Janssen KP, Saur D, Schnieke A. (2021 – online early). Wildtype APC influences the severity of familial adenomatous polyposis. Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology S2352-345X(21)00236-8. doi: 10.1016/j.jcmgh.2021.11.002.

(IF’2020 = 9,225; 5-years IF’2020=8,69)

9 listopada 2021

Dr hab. Zofia Madeja z Pracowni Rozrodu Zwierząt została wybrana na przewodniczącą Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu na kadencję 2021-2024.
Gratulujemy!

8 Listopada 2021 – nowa publikacja

Sypniewski, M., Strabel, T., Pszczola, M. (2021), “Genetic Variability of Methane Production and Concentration Measured in the Breath of Polish Holstein-Friesian Cattle.”, Animals, 11:3175 (IF’2020 = 2,752; 5-years IF’2020=2,942) 


5 listopada 2021
 – nowa publikacja

Woszczyło M.,  Szumny A., Łyczko J., Jezierski T., Krzemińska P., Szczerbal I., Świtoński M., Niżański W., Dzięcioł M. (2021). The Case of Atypical
Sexual Attractiveness in a Male Domestic Dog—A Case Study. Animals 11, 3156. https://doi.org/10.3390/ani11113156
(IF’2020 = 2,752; 5-years IF’2020=2,942)

24 października 2021 – nowa publikacja:

Gresakova L., Holodova M., Szumacher-Strabel M., Huang H., Slosarz P., Wojtczak J., Sowinska N., Cieslak A. (2021), Mineral status and enteric methane production in dairy cows during different stages of lactationBMC Veterinary Research, (IF’2020 = 2,741, 5-year IF’2020 = 2,955)

20 października 2021 – 
nowa publikacja “online early”

Krzeminska P, Nowacka-Woszuk J, Switonski M (2021 – online early). Copy number variation of the SRY gene showed an association with disorders of sex development in Yorkshire Terrier dogs. Animal Genetics. 
doi: 10.1111/age.13147
(IF’2020=3,169; 5-years IF’2019=3,058)

18 października 2021 – nowa publikacje:
Yanza Y.R., Szumacher-Strabel M., Jayanegara A., Kasenta A.M., Gao M., Huang H., Patra A.K., Warzych E., Cieslak A. (2021),
The Effects of Dietary Medium-Chain Fatty Acids on Ruminal Methanogenesis and Fermentation in Vitro and in Vivo: A Meta-Analysis. 
J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)105(5):874-889.
(IF’2020=2.130 5-years IF’2020=1.655)

28 września 2021 – nowa publikacja:
Libera K., Konieczny K., Grabska J., Smulski S., Szczerbal I., Szumacher-Strabel M., Pomorska-Mol M. (2021), Potential Novel Biomarkers for Mastitis Diagnosis in Sheep. Animals, 11: 2783.
(IF’2020 = 2,752 5-years IF’2020=2,942)
https://doi.org/10.3390/ani11102783

19 września 2021 – nowa publikacja:

Kowalczyk MJ., Derebecka N., Zaba R., Wesoly J., Pawlak P., Szkaradkiewicz-Karpinska A., Maher A., Kavanagh K. (2021),
Novel Demodex detection method involving non-invasive sebum collection and next-generation sequencing. Advances in Dermatology and Allergology.
(IF’2020=1,837; 5-year IF’2020=2,081)

17 września 2021 – nowa publikacja:

Uglis J., Jeczmyk A., Zawadka J., Wojcieszak-Zbierska M., Pszczola M. (2021), Impact of the COVID-19 pandemic on tourist plans: a case study from Poland.
Current Issues in Tourism,
DOI: 10.1080/13683500.2021.1960803
(IF’2020=7,430 ;5-year IF’2020=7,811)

15 września 2021 – nowe publikacje:

Ludwiczak A , J. Składanowska-Baryza, B. Kuczyńska, Sell-Kubiak E., Stanisz M. (2021). Reproductive performance of Hycole rabbit does, growth of kits and milk chemical composition during nine consecutive lactations under extensive rhythm. Animals, 11:2608.
(IF’2020=2,752)
doi.org/10.3390/ani11092608

Sell-Kubiak E.(2021) Selection for litter size and litter birthweight in Large White pigs: Maximum, mean and variability of reproduction traits. Animal. 10:100352.
(IF’2020=3,240)

2 września 2021

Od 1 września stanowisko kierownika Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt powierzono dr Piotrowi Pawlakowi.

2 września 2021

W dniach 2-4 września 2021 r. odbywa się IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR), którego współorganizatorem są:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (pracownicy Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt),
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu,
Towarzystwo Biologii Rozrodu, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
oraz Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN.
Więcej informacji: https://www.tbr2021-poznan.pl

25 sierpnia 2021 – Nowe publikacje:

Cieslak J., Brooks SA., Wodas L., Mantaj W., Borowska A., Sliwowska JH., Ziarniak K., Mackowski M. (2021). Genetic Background of the Polish Primitive Horse (Konik) Coat Color Variation—New Insight into Dun Dilution Phenotypic Effect. Journal of Heredity, 112(5): 436–442 (IF’2020=2,645; 5-years IF’2020=3,069)

Borowska A., Wolska D., Niedzwiedz A., Borowicz H., Jaworski Z., Siemieniuch M., Szwaczkowski T. (2021). Some Genetic and Environmental Effects on Equine Asthma in Polish Konik Horses. Animals, 11(8): 2285 (IF’2020 = 2,752; 5-years IF’2020=2,942)


16 sierpnia 2021
W dniu dzisiejszym dotarła do nas informacja, że postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r. Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo prof. UPP dr hab. Tomaszowi Strabelowi. Gratulujemy Panu Profesorowi!

16 sierpnia 2021
Dr Ewa Sell-Kubiak została powołana na reprezentantkę Polski do Permanent Committee of World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP https://wcgalp.com/)
Gratulujemy!


28 lipca 2021 – nowa publikacja:
Madeja ZE., Podralska M., Nadel A., Pszczola M., Pawlak P., Rozwadowska N. (2021)
Mitochondria content and activity are crucial parameters for bull sperm quality evaluation.
Antioxidants, 10(8), 1204
(IF’2020 = 6,312; 5-year IF’2020 = 6,646)

 

26 lipca 2021 – W popularno-naukowym portalu The Horse pojawiła się wzmianka o naszych badaniach dotyczących „genu siwienia” koni (STX17):
https://thehorse.com/1102192/study-gray-horse-gene-has-surprising-mutation-pattern/


22 lipca 2021
 – nowa publikacja “online early”

Shaffer LG, Hopp B, Switonski M, Zahand A, Ballif BC (2021 – online early).
Identifcation of aneuploidy in dogs screened by a SNP microarray. Human Genetics. DOI: 10.1007/s00439-021-02318-8
(IF’2020=4,132; 5-year IF’2020 = 5,331)

12 lipca 2021

Ukazała się książka pt “Problemy zdrowotne psów ras brachycefalicznych”
(pod. red. A. Lisowskiego, W. Niżańskiego i J. Szulca), wydawnictwo GALAKTYKA,
https://www.galaktyka.com.pl/weterynaria/problemy-zdrowotne-psow-ras-brachycefalicznych ,
w  niej rozdział M. Świtońskiego pt “Genetyczne podłoże brachycefalii”.

6 lipca 2021 – 
ISAG Comparison Tests 2020-2021

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni, kierowane przez dr Mariusza Maćkowskiego,  po raz kolejny ukończyło Test Porównawczy organizowany przez International Society for Animal Genetics (Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt) z wynikiem 100% – czyli wszystkie genotypy określone prawidłowo. Celem testu jest weryfikacja kompetencji w zakresie wykorzystania markerów DNA w kontroli pochodzenia koni. W teście uczestniczyły 94 laboratoria z całego świata, wśród których  ponad 36% popełniło co najmniej 1 błąd. Wynik pozwoli na utrzymanie się w najlepszej grupie rankingowej certyfikowanej przez ISAG  i wskazuje na wysoką wiarygodność uzyskiwanych w naszym Laboratorium wyników. Testy odbywają się co dwa lata i od początku ustalania rankingu Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni znajduje się w pierwszej grupie rankingowej.

GRATULUJEMY !

29 czerwca 2021
– Kierownik Pracowni Hodowli Koni Dr hab. Jakub Cieślak został redaktorem numeru specjalnego czasopisma Frontiers in Genetics poświęconego genetyce “gatunków mlecznych” innych niż bydło.  
Gratulujemy!!!

29 czerwca 2021 – nowa publikacja:

Naillat F., Saadeh H., NowackaWoszuk J., Gahurova L., Santos F., Tomizawa S., Kelsey G. (2021), “Oxygen concentration affects de novo DNA methylation and transcription in in vitro cultured oocytes.”, Clinical Epigenetics 13, 132 (IF’2019=5,028; 5-year IF’2019=5.695)

https://doi.org/10.1186/s13148-021-01116-3

24 czerwca 2021 – dr n. wet. Natalia Sowińska uzyskała prestiżowe stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.  Wyróżnienie to uzyskało 217 młodych polskich naukowców, spośród 1835 osób ubiegających się o to wyróżnienie (wskaźnik sukcesu – 12%).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2021-r

GRATULUJEMY !!!

18 czerwca 2021- nowa publikacja:
Woźniak J., Loba W., Iskrzak P., Kujawa K., Wojtczak J., Nowacka-Woszuk J. (2021), „Przepukliny świń – problem weterynaryjno-hodowlany.”, Życie Weterynaryjne, 96:408-411.

15 czerwca 2021 –
nowa publikacja:
Kozlowska M., Cieslak A., Jozwik A., El-Sherbiny M., Gogulski M., Lechniak D., Gao Min, Yanza Yulianri Rizki, Vazirigohar Mina, Szumacher-Strabel M. (2021).
Effects of partially replacing grass silage by lucerne silage cultivars in a high-forage diet on ruminal fermentation, methane production, and fatty acid composition in the rumen and milk of dairy cows.
Animal Feed Science and Technology, 277:114959,(IF’2019-2020=2,582; 5-year IF’2019 = 3,078)

1 czerwca 2021 – nowa publikacja:

Lipinska P., Sell-Kubiak E., Pawlak P., Madeja Z.E., Warzych E., (2021) Response of Bovine Cumulus-Oocytes Complexes to Energy Pathway Inhibition during In Vitro Maturation. Genes. 12, 838.
(IF’2019=3,759; 5-years IF’2019=3,822)
https://doi.org/10.3390/genes12060838

25 maja 2021 – nowa publikacja:

Szczerbal I., Nizanski W., Dzimira S., Nowacka-Woszuk J., Stachecka J. Biezynski J., Ligocka Z., Jagodka D., Fabian-Kurzok H., Switonski M. (2021).
Chromosome abnormalities in dogs with disorders of sex development (DSD). Animal Reproduction Science 230, 106771. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2021.106771
(IF’2019=1,660; 5-years IF’2019=2,002)

 

21 maja 2021 – dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk uzyskała finansowanie NCN na realizację projektu Preludium Bis 2. 

Tytuł: Dodatek pieprzycy peruwiańskiej (Lepidium meyenii) w żywieniu świń i jej wpływ na gospodarkę lipidową – badanie nutrigenomiczne.
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/500029-pl.pdf


20 maja 2021 –
nowa publikacja:

 Chmurska-Gasowska M., Bojarski B., Sowinska N., Strus M. (2021). Changes in Leukogram and Erythrogram Results in Bitches with Vaginitis.
Animals. 11(5),  1403.  (IF’2019 = 2,323)

19 maja 2021 – W dniu 18.05.2021 odbyło się webinarium pt. „Genetyczne sekrety koników polskich”.
 
W wydarzeniu zorganizowanym przez dr hab. Jakuba Cieślaka oraz dr inż. Mariusza Maćkowskiego (Pracownia Hodowli Koni) uczestniczyło ponad 30 hodowców i miłośników koni rasy konik polski.
Uczestnicy 1,5h webinarium mieli okazję wysłuchać wykładu dotyczącego najważniejszych aspektów genetyki koników (ochrona zasobów genetycznych, kontrola pochodzenia, dziedziczenie umaszczeń) oraz uczestniczyć w dyskusji z prowadzącymi, która w dużej mierze dotyczyła możliwości wykorzystania narzędzi genetycznych w hodowli.

18 maja 2021 – nowy podręcznik akademicki “Hodowla, chów i użytkowanie kóz”
(pod redakcją Jacka A. Wójtowskiego), a w nim dwa rozdział autorstawa pracowników naszej Katedry:

Rozdział XV – Wybrane zagadnienia cytogenetyki i genetyki molekularnej (Marek Świtoński)

Rozdział XVI – Zagadnienia genetyki populacji i genetyki ilościowej w hodowli kóz (Tomasz Szwaczkowski)


8 maja 2021  –
nowa publikacja(online-early)

Grzybek P., Przysiecki P., Filistowicz A., Dobrzanski J., Szwaczkowski T. (2021 – online early).
Pedigree analysis of a red fox (Vulpes vulpes) population.
Annals of Animal Science. vol 21. issue 2.
(IF’2019=1,572; 5-years IF’2019=1,325)

7 maja 2021
 – wywiad prof. Marka Świtońskiego, zamieszczony w Głosie
Wielkopolskim, o działalności Oddziału PAN w Poznaniu oraz o tym co jest
ważne dla rozwoju nauki w Polsce

https://plus.gloswielkopolski.pl/prof-marek-switonski-prezes-oddzialu-pan-w-poznaniu-nauka-potrzebuje-wolnosci-dobrego-finansowani-i-wspierania-wspolzawodnictwa/ar/c5-15598769

4 maja 2021 – nowa publikacja:

Nowacka-Woszuk J., Mackowski M.Mantaj W., Stefaniuk-Szmukier M., Cieslak J. (2021 – online early). Equine STX17 intronic triplication confirmed by ddPCR analysis of its breakpointsAnimal Genetics DOI: https://doi.org/10.1111/age.13073  (IF’2019=2,841; 5-year IF’2019=2,438)

28 kwietnia 2021-nowe publikacje:

Sell-Kubiak E., Knoll Egbert F., Mulder Herman A., Pszczola M. (2021), Unraveling the actual background of second litter syndrome in pigs: based on Large White data, Animal,
 vol. 15 (iss. 2), art. no. 100033
(IF’2019=2,4; 5-years IF’2019=2,571)

Pawlak P., Warzych E., Madeja Z., Nowak T., Lechniak D.
(2021), Pyometra does not affect some molecular quality-related parameters of canine oocytes, Annals of Animal Science, vol. 21 (1), 193-204.
(IF’2019=1,572; 5-years IF’2019=1,325)

Kolodziejski A., Pruszynska-Oszmalek E., Nowak T., Lukomska A., Sassek M., Wlodarek J., Nogowski L., Cieslak A., Nowak W. (2021), Serum spexin concentration, body condition score and markers of obesity in dogs, J. Vet. Intern. Med.
(IF’2019=2,194)

23 kwietnia 2021 – nowa publikacja:

Chmurska-Gasowska M., Sowinska N., Palka S., Kmiecik M., Lenarczyk-Knapik J., Migdal L. Non-Invasive Measurement of Thyroid Hormones in Domestic Rabbits. Animals. 2021; 11(5):1194. (IF’2019 = 2,323)

27 marca 2021 – nowa publikacja (open access):

Szczerbal I., Switonski M. (2021). Clinical Cytogenetics of the Dog: A Review. Animals 11, 947.
https://doi.org/10.3390/ani11040947
(IF’2019 = 2,323)


8 marca 2021

dr hab. Marcin Pszczoła został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, w kadencji 2021-2024.

GRATULUJEMY !

8 lutego 2021

Nowacka-Woszuk J., Mackowski M., Stefaniuk-Szmukier M., Cieslak J. (2021 – online early). The equine graying with age mutation of the STX17 gene: A copy number study using droplet digital PCR reveals a new pattern. Animal Genetics DOI: https://doi.org/10.1111/age.13044
(IF’2019=2,841; 5-year IF’2019=2,438)

29 stycznia 2021

Ukazała się książka pt “Biotechnologia 2020. O co najczęściej pytamy?”, pod redakcją M.Szalaty, R. Słomski, T. Twardowski, wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Oddział PAN w Poznaniu.
Współautorem tej książki jest prof. dr hab. Dorota Cieślak.

24 stycznia 2021

W Oddziale Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Poznaniu odbyły się w dniu 21. stycznia b.r. wybory Zarządu na nową, 4-letnią kadencję (2021-2024).
Oddziałem będą kierowali nasi PT Współpracownicy. Przewodniczącym Zarządu w kolejnej kadencji będzie prof.dr hab. Zbigniew Sobek, a wiceprzewodniczącym – dr hab. Marcin Pszczoła.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

23 stycznia 2021

nowa publikacja: Szczerbal I., Komosa M. Nowacka-Woszuk J., Uzar T., Houszka M., Semrau J., Musial M., Barczykowski M., Lukomska A., Switonski M. (2021). A Disorder of Sex
Development in a Holstein–Friesian Heifer with a Rare Mosaicism (60,XX/90,XXY): A Genetic, Anatomical, and Histological Study. Animals 11, 285.
https://doi.org/10.3390/ani11020285.
(IF’2019 = 2,323)


15 stycznia 2021

nowa publikacja:
Stachecka, J., Kolodziejski, P.A., Noak, M., Szczerbal I. (2021). Alteration of active and repressive histone marks during adipogenic differentiation of porcine mesenchymal stem cells. Scientific Reports 11, 1325.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-79384-x
(IF’2019 = 3,998; 5-years IF’2019 = 4,576)

nowa publikacja:
Bryszak M, Szumacher-Strabel M, Huang H, Pawlak P, Lechniak D, Kołodziejski P, Yanza YR, Patra AK, Váradyová Z, Cieslak A. (2020) Lupinus angustifolius seed meal supplemented to dairy cow diet improves fatty acid composition in milk and mitigates methane production. Animal Feed Science and Technology 267:114590 (IF’2019=2.640; 4-year IF’2019=3.312)

nowa publikacja:
Sowinska N., Zahmel J., Niżański W., Hribal R., Fernandez-Gonzalez L., Jewgenow K. (2020). “Meiotic Status Does Not Affect the Vitrification Effectiveness of Domestic Cat Oocytes”. Animals, 10, 1371.  (IF’2019 = 2.323)

12 stycznia 2021

nowa publikacja:
Golinska E., Sowinska N., Tomusiak-Plebanek A. Szydło M., Witka N., Lenarczyk J., Strus M. (2021), “The vaginal microflora changes in various stages of the estrous cycle of healthy female dogs and the ones with genital tract infections.” BMC Vet Res 17, 8, (IF’2019=1.835; 5-years IF’2019=2.179)
Link do publikacja w trybie open acces poniżej:
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-020-02710-y

11 stycznia 2021

nowa publikacja:
Sell-Kubiaka E., Knol E.F., Mulder A.M., Pszczola M. (2020 – online early). Unraveling the actual background of second litter syndrome in pigs based on Large White data (Available online 24 December 2020)
Doi: 10.1016/j.animal.2020.100033
(IF’2019=2.400; 5-years IF’2019=2.212)

18 Grudnia 2020

nowa publikacja:
Jonker A., Difford G.F., Garnsworthy P.C., Negussie E., Pszczola M., Román-Ponce S.I., Waghorn G.C. (2020).
‘Sniffer’ methane measurement systems to determine methane concentrations in air emitted by cows, W: Guideline for estimating methane emissions from individual ruminants using: GreenFeed, ‘sniffers’, hand-held laser detector and portable accumulation chambers. Ministry for Primary Industries, New Zealand,  ISBN No: 978-1-99-004336-9, str. 27-40
https://globalresearchalliance.org/publication-library/?doctype=223&research-group=212  

9 grudnia 2020

Do Rady Szkoły Doktorskiej UPP na kadencję 2020 – 2024 powołane zostały: Pani prof. Dorota Cieślak – przewodnicząca Komisji Dyscypliny zootechnika i rybactwo oraz Pani prof. Izabela Szczerbal  – przewodnicząca Komisji Dyscypliny nauki biologiczne. Pani prof. Szczerbal została także powołana na Przewodniczącą Rady Szkoły. 

Ponadto, prof. Izabela Szczerbal oraz prof. Marek Świtoński zostali powołani do Rady Centrum NanoBioMedycznego (CNBM) w Poznaniu.
Gratulujemy!

7 grudnia 2020

Prof. Marek Świtoński znalazł się w gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w literaturze naukowej. Wyniki te opublikowano na łamach czasopisma „PLOS Biology”.
https://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.3000918&type=printable
Gratulujemy!

4 grudnia 2020

Nauczyciele akademiccy naszej Katedry – dr inż. Ewa Sell-Kubiak oraz dr hab. inż. Marcin Pszczoła – zostali powołani do pełnienia nowych funkcji w strukturach organizacyjnych Europejskiego Towarzystwa Zootechnicznego (EAAP). Dr E. Sell-Kubiak wybrano reprezentantką klubu młodych członków EAAP (Young EAAP) w komisji genetycznej, natomiast dr hab. M. Pszczoła objął funkcję wiceprezydenta komisji genetycznej oraz sekretarza Young EAAP.
Gratulujemy!

19 listopada 2020

zespół w składzie: prof. Marek Świtoński, prof. Izabela Szczerbal, prof. Joanna Nowacka-Woszuk, dr hab. Monika Dragan, mgr Paulina Krzemińska, prof. Stanisław Dzimira (Uniw. Przyrod we Wrocławiu) i prof. Wojciech Niżański (Uniw. Przyrod. we Wrocławiu) uzyskał wyróżnienie Wydziału II PAN za cykl 13 publikacji z lat 2017-2019 nt. „Zróżnicowanie gatunkowe podłoża genetycznego zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych i nowe podejście do ich diagnostyki.”


17 listopada 2020
– Nowa publikacja „online early”:

Nowacka-Woszuk J. (2020 – online early). The genetic background of hernia in pigs: A review. Livestock Science (Available online 29 October 2020)
Doi: 10.1016/j.livsci.2020.104317
(IF’2019=1.700; 5-years IF’2019=1.905)


4 listopada 2020
 – nowe projekty NCN-MINIATURA

Dr n. wet. Natalia Sowińska (Pracownia Rozrodu Zwierząt) uzyskała finansowanie projektu pt. ” Wybrane aspekty metabolizmu lipidów w oocytach kota domowego”

Ponadto, Katedra będzie zaangażowana w realizację projektu dra n. wet. Sebastiana Smulskiego (Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki) pt.  “Cząsteczki mikroRNA jako potencjalne biomarkery stanu zapalnego gruczołu mlekowego krów”
Gratulujemy !


29 pażdziernika 2020
 – nowa publikacja:

Nowacka-Woszuk J, Szczerbal I, Stachowiak M, Dzimira S, Nizanski W, Biezynski J, Nowak T, Gogulski M, Switonski M (2020). Screening for structural variants of four candidate genes in dogs with disorders of sex development revealed the first case of a large deletion in NR5A1. Animal Reproduction Science 223: 106632.
doi: https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2020.106632
(IF’2019=1,66; 5-years IF’2019=2,002)


1 października 2020
 – nowi doktoranci
Witamy nowych doktorantów naszej Katedry:

mgr Weronika Mantaj (opiekun: dr hab. Jakub Cieślak)
mgr inż.  Magdalena Noak (opiekun: prof.dr hab. Izabela Szczerbal)
mgr inż. Paulina Lipińska (opiekun: prof. UPP dr hab. Ewelina Warzych-Plejer)
mgr Jakub Woźniak (opiekun: Prof. UPP dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk)

1 października 2020 –  awanse
Troje nauczycieli akademickich zostało awansowanych z dniem 1 października na stanowiska profesorów uniwersytetu:

prof. UPP dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk
prof. UPP dr hab. Tomasz Strabel
prof. UPP dr hab. Ewelina Warzych-Plejer

Gratulujemy!

1 października 2020 – nowy projekt NCN-MINIATURA
Dr Joanna Długosz (de domo Stachecka) uzyskała finansowanie projektu pt. “Znaczenie białek otoczki jądrowej (laminy A/C oraz receptora laminy B) dla położenia genów w trójwymiarowej przestrzeni jądra interfazowego podczas adipogenezy in vitro”

Gratulujemy!


25 września 2020
nowa publikacja:
Sommermeyer H., Krauss H., Chęcińska-Maciejewska Z., Pszczola M., Piątek J. (2020).
Infantile Colic—The Perspective of German and Polish Pediatricians in 2020.
International Journal of Environmental Research and Public Health 17(19): 7011.
DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17197011
(IF’2019 = 2,849; 5-years IF’2019 = 3,127)

22 września 2020
nowa publikacja online early:
Grzybek P., Przysiecki P., Filistowicz A., Dobrzanski J., Szwaczkowski T. (2020). Pedigree analysis of a red fox (Vulpes vulpes) population. Annals of Animal Science.
DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2020-0078
(IF’2019 = 1,572; 5-years IF’2019 = 1,325)

22 września 2020
nowa publikacja:
BugnoPoniewierska M., Kij B., Witarski W., Wojtaszek M., Radko A., Podbielska A., Szczerbal I., Murphy W.J. (2020).
Fertile male tortoiseshell cat with true chimerism 38,XY/38,XY.
Reproduction in Domestic Animals 55: 1139-1144.
DOI: https://doi.org/10.1111/rda.13752
(IF’2019 = 1,641; 5-years IF’2019 = 1,773)

10 września 2020
nowa publikacja:
Uzar T., Szczerbal I., Serwanska-Leja K., Nowacka-Woszuk J., Gogulski M., Bugaj S., Switonski M.,
Komosa M. (2020). Congenital Malformations in a Holstein-Fresian Calf with a Unique Mosaic
Karyotype: A Case Report. Animals 10, 1615.
DOI: https://doi.org/10.3390/ani10091615
(IF’2019 = 2,323)

7 września 2020
nowa publikacja:
Kajdasz A., Warzych E., Derebecka N., Madeja Z.E., Lechniak D., Wesoly J., Pawlak P. (2020). Lipid Stores and Lipid Metabolism Associated Gene Expression in Porcine and Bovine Parthenogenetic Embryos Revealed by Fluorescent Staining and RNA-seq. International Journal of Molecular Sciences 21, 6488.
DOI: https://doi.org/10.3390/ijms21186488
(IF’2019 = 4,55; 5-years IF’2019 = 4,65)

7 września 2020
nowa publikacja:
Majewski M., Lukomska A., Wilczynski J., Wystalska D., Racewicz P., Nowacka-Woszuk J., Pszczola M., Anusz K. (2020). Colistin resistance of non-pathogenic strains of Escherichia coli occurring as natural intestinal flora in broiler chickens treated and not treated with colistin sulphateJournal of Veterinary Research 64:399-405.
(IF’2019=1,039; 5-years IF’2019=1,009)

6 września 2020
nowa publikacja:
Nowacka-Woszuk J., Krzeminska P., Nowak T., Gogulski M., Switonski M., Stachowiak M. (2020). Analysis of transcript and methylation levels of INSL3 and RXFP2 in undescended and descended dog testes suggested promising biomarkers associated with cryptorchidism. Theriogenology 157:483-489.
(IF’2019=2,094; 5-years IF’2019= 2,288)

3 września 2020
Nowa publikacja online early:
Pawlak P., Warzych E., Madeja ZE., Nowak T., Lechniak D. (2020 online early.) Pyometra does not affect some molecular quality-related parameters of canine oocytes. Annals of Animal Sciences.
DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2020-0062
(IF’2019= 1,572; 5-years IF’2019= 1,325)

1 września 2020
Prof. dr hab. Izabela Szczerbal została powołana do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Nauki w kadencji 2020-2024.
Gratulujemy!

22 sierpnia 2020
Nowa publikacja:
Skotarczak E., Szwaczkowski T., Cwiertnia P. (2020), Effects of inbreeding, sex and geographical region on survival in an American bison (Bison bison) population under a captive breeding program.
The European Zoological Journal, 87 (1): 402-411.
(IF’2019=1,656)

20 sierpnia 2020
Redakcja Journal of Dairy Science ogłosiła, że praca, której współautorem jest dr hab. Marcin Pszczoła, należy do 100 najlepiej cytowanych prac, które ukazały się od 2017 roku (de Haas Y., Pszczola M., Soyeurt H., Wall E., Lassen J. (2017), Invited review: Phenotypes to genetically reduce greenhouse gas emissions in dairying , Journal of Dairy Science , 100: 855-870).

6 sierpnia 2020
Nowa publikacja:
Aleksiewicz R., Lutniski K., Kirstein J., Kielbowicz M., Pszczola M. (2020). Innovative triangular cutting guide in cranial tibial wedge osteotomy in dogs with a cranial cruciate ligament rupture. Medycyna Weterynaryjna, 76 (7), 406-410.
DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6414
(IF’2019=0,281; 5-year IF’2019=0,282).

31 lipca 2020
Nowa publikacja:
Sikorska A, Stachowiak M, Flisikowska T, Stachecka J, Flisikowski K, Switonski M. (2020). Polymorphisms of CSF1R and WISP1 genes are associated with severity of familial adenomatous polyposis in APC1311 pigs Gene, 144988. doi:10.1016/j.gene.2020.144988
(IF’2019=2,984; 5-year IF’2019=2,702)


13 lipca 2020
Nowa publikacja “online early”:
Krzeminska P, Stachowiak M, Skrzypski M, Nowak T, Maslak A, Switonski M (2020 – online early). Altered expression of CYP17A1 and CYP19A1 in undescended testes of dogs with unilateral cryptorchidism. Animal Genetics. doi: 10.1111/age.12977
(IF’2019=2,841; 5-year IF’2019=2,438)

2 lipca 2020
Bryszak M., Szumacher-Strabel M., Huang H., Pawlak P., Lechniak D., Kołodziejski P., Yanza Y.R., Patra A.K., Váradyová Z., Cieslak A. (2020 – online early) Lupinus angustifolius seed meal supplemented to dairy cow diet improves fatty acid composition in milk and mitigates methane production. Animal Feed Science and Technology.
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114590
(IF`2018= 2,59; 5-year IF= 3,078)

17 czerwca 2020
Nowa publikacja online early:
Antkowiak M.,  Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Switonski M. Szydlowski M. (2020 – online early). AMY2B Gene Copy-Number Variation Studied by Droplet Digital PCR (ddPCR) in Three Canids: Red Fox, Arctic Fox, and Chinese Raccoon Dog. Folia Biologica – Krakow. doi: 10.3409/fb_68-2.07
(IF’2018=0,724; 5-years IF’2018=0,628)

17 czerwca 2020
Nowa publikacja online early:
Libera K., Włodarek J., Warzych E., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., JankowiakT., Lechniak D. (2020 online early) Reproductive performance of dairy cows fed a diet supplemented with n-3polyunsaturated fatty acids – a review. Annals of Animal Sciences
DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2020-0040
(IF`2018= 1,515; 5-years IF`2018= 1,246)

 21 maja 2020
Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski został wybrany na 4-letnią kadencję przewodniczącego Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN.
Gratulujemy!

13 maja 2020
Nowa publikacja „online early”:
Yanza Y.R., Szumacher-Strabel M., Jayanegara A., Kasenta A.M., Gao M., Huang H., Patra A.K., Warzych E., Cieślak A. (2020) The Effects of Dietary Medium-Chain Fatty Acids on Ruminal Methanogenesis and Fermentation in Vitro and in Vivo: A Meta-Analysis. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl).
doi: 10.1111/jpn.13367
(IF’2018 – 1,703)


4 maja 2020
Pawlak P.Malyszka N., Szczerbal I., Kolodziejski P. (2020) Fatty acid induced lipolysis influence embryo development, gene expression and lipid droplet formation in the porcine cumulus cells. Biology of Reproduction, 103(1):36-48
DOI:https://doi.org/10.1093/biolre/ioaa045
(IF’2019=2,895, 5-year IF’=3,089)

4 maja 2020
Nowa publikacja „online early”:
Warzych E., Pawlak P., Lechniak D., Madeja Z.E. (2020 online early). WNT signalling supported by MEK/ERK inhibition is essential to maintain pluripotency in bovine preimplantation embryo. Developmental Biology
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2020.04.004
(IF’2018 = 2,936; 5 years IF’2018 = 2,980)

27 kwietnia 2020
Nowa publikacja „online early”:
Majewska KA., Kedzia A., Kontowicz P., Prauzinska M., Szydlowski J., Switonski M., Nowacka-Woszuk J. (2020-online early). Polymorphism of the growth hormone gene GH1 in Polish children and adolescents with short stature. Endocrine
DOI: https://doi.org/10.1007/s12020-020-02305-5
(IF’2018=3.296; 5-years IF’2018=2.941)

25 kwietnia 2020

Wodas L., Maćkowski M., Borowska A., Puppel K., Kuczynska B., Cieślak J. (2020). Genes encoding equine β-lactoglobulin (LGB1 and LGB2): Polymorphism, expression, and impact on milk composition. PLoS ONE 15(4): e0232066.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232066
(IF’2018=2.776; 5-years IF’2018=3.340)

7 kwietnia 2020

Nowa publikacja “online early”:
Szczerbal I., Switonski M. (2020 – online early). Genetic disorders of sex development in cats: An update. Animal Reproduction Science.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2020.106353
(IF’2018=1.817; 5-years IF’2018=1.998)

24 marca 2020

nowa publikacja online early: Szczerbal I, Nowacka-Woszuk J, Nizanski W, Dzimira S, Ligocka Z, Jastrzebska A, Kabala B, Biernacik M, Przadka P, Switonski M (2020 – online early).    Disorders of sex development are an emerging problem in French Bulldogs: A description of six new cases and a review of the literature. Sexual Development.
DOI:https://doi.org/10.1159/000506582
(IF’2018=2.250; 5-years IF’2018=2.291)

18 marca 2020

nowa publikacja: Switonski M. (2020 – on line early). Impact of gene therapy for canine monogenic diseases on the progress of preclinical studies. Journal of Applied Genetics.
DOI:https://doi.org/10.1007/s13353-020-00554-8
(IF’2018=1.725; 5-years IF’2018=1.973)

11 lutego 2020

Nowa Publikacja: Fiedorowicz K., Rozwadowska N., Zimna A., Malcher A., Tutak K., Szczerbal I., Nowicka-Bauer K., Nowaczyk M., Kolanowski T.J., Labędź W., Kubaszewski Ł., Kurpisz M. (2020). Tissue-specific promoter-based reporter system for monitoring cell differentiation from iPSCs to cardiomyocytes. Scientific Reports
10: 1895. (IF’2018=4.011; 5-years IF’2018=4.525)
https://www.nature.com/articles/s41598-020-58050-2

14 stycznia 2020

Nowa Publikacja: J. Dobrzański, H. A. Mulder, E. F. Knol, T. Szwaczkowski, E. Sell‐Kubiak. 2020- early online. Estimation of litter size variability phenotypes in Large White sows. J Anim Breed Genet. 
DOI:https://doi.org/10.1111/jbg.12465.
(IF’2018 = 1.633; 5-year IF’2018=1.775)

2 Stycznia 2020

Nowa Publikacja: E. Warzych, P. Lipinska (2020). Energy metabolism of follicular environment during oocyte growth and maturation.. J Reprod Dev 66(1): 1-7.
DOI:10.1262/jrd.2019-102. (IF’2018 = 1.5)


4 grudnia 2019

Nowa publikacja: Racewicz, M. Majewski,Z.E. Madeja, A. Łukomska, M. Kubiak (2019).Role of integrons in the proliferation of multiple drug resistance in selected bacteria occurring in poultry production. British Poultry Science
doi.: 10.1080/00071668.2019.1697426 [Epub ahead of print].
(IF’2018=1,421; 5-years IF’2018=1,587) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2019.1697426

4 grudnia 2019

Nowa publikacja “online early”: Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Kopp-Kuhlman C, Mackowski M., Switonski M. (2019 – online early). Application of droplet digital PCR in diagnosing of X monosomy in mares. Equine Veterinary Journal. doi:10.1111/evj.13214
(IF`2018 = 2.115; 5-years IF’2018 = 2.266)

30 listopada 2019 

nowa publikacja – Stachecka J., Lemanska W., Noak M., Szczerbal I. (2019 – online early). Expression of key genes involved in DNA methylation during in vitro differentiation of porcine mesenchymal stem cells (MSCs) into adipocytes. Biochemical and Biophysical Research Communications. doi.org/10.1016/j.bbrc.2019.11.175 
(IF`2018 = 2.705; 5-years IF’2018 = 2.550)

19 listopada 2019

Od 1 paździenika 2019 prof. dr hab. Izabela Szczerbal  jest prodziekanem ds. nauki. Ta ważna funkcja przypada na trudny okres przygotowań do ewaluacji dyscyplin w 2021 roku.

18 listopada 2019

Dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk otrzymała grant OPUS – serdecznie gratulujemy! Na badania nad podłożem genetycznym przepuklin u świń otrzymała 1’048’080 zł.

18 listopada 2019

W dniu 14 listopada 2019 dr hab. Izabela Szczerbal uzyskała z Kancelarii Prezydenta RP zawiadomienie o nadaniu tytułu profesora. Pani Profesor Izabeli Szczerbal składamy serdeczne gratulacje!

4 listopada 2019 

Nowa publikacja – „online early” : Nowacka-Woszuk J.,  (2019-online early), Nutrigenomics in livestock-recent advances,  Journal of Applied Genetics doi: 10.1007/s13353-019-00522-x.
(IF’2018=1.725; 5-years IF’2018=1.973)


17 października 2019

 
Rektor UPP powierzył profesorowi Maciejowi Szydłowskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres I kadencji, tj. do dnia 31 sierpnia 2020r.
 

27 września 2019

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, na posiedzeniu w dniu 27.09.2019,  nadała Marcinowi Pszczole stopień doktora habilitowanego. Gratulujemy!


23 września 2019 – nowa publikacja

Gehrke M, Blaszak B., Stachowiak M, Szczerbal I,  Stefańska B,  Jaśkowski JM,  Nowak W,  Świtoński M (2019). Amorphus globosus foetuses in Polish Holstein cattle: anatomical, histological, and genetic studies. Journal of Veterinary Research 63: 391-398.
(IF’2018=0,829; 5-years IF’2018=0,938)


10 września 2019 – nowa publikacja

Pokrzywnicka A., Śniadek P., Małyszka N., Lizanets D., Kubicki W., Pawlak P., Walczak R.
MEMS cytometer for porcine oocyte deformation measurement. Journal of Micromechanics
and Microengineering Vol 29, Issue 9 (2019). https://doi.org/10.1088/1361-6439/ab27f1
(IF’2018=2.14; 5-year IF’2018=2.157)


4 września 2019

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: zootechnika i rybactwo) dr hab. Monice Dragan (de domo Stachowiak) i Zofii Madeja. Ponadto, osiągnięcie naukowe dr hab. Zofii Madeja, będące podstawą nadania stopnia dr hablitowanego, zostało wyróżnione. Gratulujemy!


2. września 2019 –  nowa publikacja “online early”

Krzeminska P., Nizanski W., Nowacka-Woszuk J., Switonski M. (2019 – online early). Analysis of testosterone pathway genes in dogs (78,XY; SRY-positive) with ambiguous external genitalia revealed a homozygous animal for 2-bp deletion causing premature stop codon in HSD17B3Animal Genetics. doi: 10.1111/age.12850

(IF’2018=2.244; 5-years IF’2018=2.138)


26 sierpnia 2019

 

Marcin Pszczoła otrzymał nagrodę EAAP (European Federation of Animal Science) Young Scientists Award, która przyznawana jest wybitnym młodym naukowcom (poniżej 38 roku życia) wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej o wymiarze europejskim.


26 sierpnia 2019
 

Podczas konferencji 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2019) Marcin Pszczoła zdobył nagrodę ‘Wageningen Academic Publisher Award’ za najlepsze wystąpienie młodego naukowca dotyczące hodowli trzody chlewnej.


23 sierpnia 2019 – nowa publikacja: “online early”

Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Albarella S., Switonski M. (2019 – online early). Techical note: Droplet digital PCR as a new molecular method for a simple and reliable diagnosis of freemartinism in cattle. Journal of Dairy Science. doi: 10.3168/jds.2019-17021

(IF`2018 = 3.082; 5-years IF’2018 = 3.208)


21 sierpnia 2019 – nowa publikacja:

Mariusz Mackowski, Lukasz Wodas, S. Brooks, S., Jakub Cieslak, J. (2019). TBX3 and ASIP genotypes reveal discrepancies in officially recorded coat colors of Hucul horses. Animal, 13(9), 1811-1816. (IF’2018=2.026, 5-years IF’2018=2.401)


21 sierpnia 2019 – nowa publikacja:

Jan Dobrzański, J. Calik, J. Krawczyk, Tomasz Szwaczkowski. Conservation of goose genetic resources in Poland – past and present status. World’s Poultry Science Journal, 2019, 75: 387-399. (IF’2018=1.364; 5-years IF’2018=1.808)


12 sierpnia 2019 – nowa publikacja:

Paulina Puckowska, Alicja BorowskaTomasz Szwaczkowski, Kamil Oleński, Stanislaw Kamiński. Effects of a novel missense polymorphism within the SIGLEC5 gene on fertility traits in Holstein-Fresian cattle. Reproduction in Domestic Animals, 2019;00:1-6.

(IF’2018=1.638; 5-years IF’2018=1.677)


24 lipca 2019 – nowa publikacja on-line:

Mateusz SypniewskiTomasz Strabel, Adam Cieślak, Małgorzata Szumacher-Strabel, Marcin Pszczoła. Technical note: Interchangeability and comparison of methane measurements in dairy cows with 2 noninvasive infrared systems (2019) Journal of Dairy Science doi.org/10.3168/jds.2019-16258

(IF`2018 = 3.082; 5-years IF’2018 = 3.208) URL


12. lipca 2019 – nowa publikacja on-line:

Michal Antkowiak, Izabela Szczerbal, Joanna Nowacka-Woszuk, Marek Świtonski, Maciej Szydlowski. No association between AMY2B gene copy number and obesity risk in Labrador retriever dogs. Animal Genetics (Early View)

(IF’2018=2.244; 5-years IF’2018=2.138) URL


26. czerwca 2019 – nowa publikacja on-line:

Daniel Zaborski, Witold S. Proskura, Wilhelm Grzesiak, Jolanta Różańska-ZawiejaZbigniew Sobek. The comparison between random forest and boosted trees for dystocia in dairy cows. Computers and Electronics in Agriculture 163, 104856

(IF’2018=3.171; 5-years IF’2018=3.535) URL


20 czerwca 2019 – nowa publikacja on-line

Nowacka-Woszuk J, Szczerbal I, Stachowiak M, Szydlowski M, Nizanski W, Dzimira S, Maslak A, Payan-Carreira R, Wydooghe E, Nowak T, Switonski M. Association between polymorphisms in the SOX9 region and canine disorder of sex development (78,XX; SRY-negative) revisited in a multibreed case-control study. PLoS One. 2019 Jun 20;14(6):e0218565. doi: 10.1371/journal.pone.0218565. eCollection 2019.

(IF’2018=2.776; 5-year IF’2018=3.337) URL


21. maja 2019 – nowa publikacja on-line:

Szalanski M., Kristensen T., Difford G., Lassen J., Buitenhuis A.J., Pszczola M., Løvendahl  P. Enteric methane emission from Jersey cows during the spring transition from indoor feeding to grazing (2019) Journal of Dairy Science doi.org/10.3168/jds.2018-15984

(IF’2017=2.749; 5-year IF’2017=3.085) URL


9. maja 2019 – nowa publikacja:

Grzemski A.Stachowiak M., Flisikowski K., Mankowska M., Krzeminska P., Gogulski M., Aleksiewicz R., Szydlowski M.Switonski M.Nowacka-Woszuk J.. FTO and IRX3 genes are not promising markers for obesity in Labrador retriever dogs. Annals of Animal Science, Vol. 19, No. 2 (2019) 343–357 DOI: 10.2478/aoas-2019-0004

(IF’2017=1.018; 5-year IF’2017=0.959) URL


6. maja 2019 – nowa publikacja “online early”

Krzemińska P, D’Anza E, Ciotola F, Paciello O, Restucci B, Peretti V, Albarella S, Switonski M. (2019 – online early). Polymorphisms of MAMLD1, SRD5A2, and AR Candidate Genes in Seven Dogs (78,XY; SRY-Positive) Affected by Hypospadias or Cryptorchidism. Sexual Development. doi: 10.1159/000500219.

(IF’2017=1.913, 5-years IF’2017=1.994)


18. kwietnia 2019 – nowa publikacja:

Madeja Z.E., Pawlak P., Piliszek A. (2019). Beyond the mouse: non-rodent animal models for study of early mammalian development and biomedical research. Int J. Dev Biol 63: 187-201.

IF’2017=1.579; 5-years IF’2017=2.110 URL


16. kwietnia 2019 – nowa publikacja:

Nowacka-Woszuk JGrzemski A, Sliwinska M, Chmurzynska A. (2019). Hepatic DNA methylation and expression profiles under prenatal restricted diet in three generations of female rat fetuses. PLoS One. Apr 16;14(4):e0215471.

IF’2017=2.766; 5-years IF’2017=3.352 URL


5. kwietnia 2019 – nowa publikacja “online early”

Perkowska A., Flisikowska T., Perleberg C., Flisikowski K., Stachowiak M.Nowacka-Woszuk J., Saur D., Kind A., Schnieke A., Switonski M. (2019 – online early). The expression of TAP1 candidate gene, but not its polymorphism and methylation, is associated with colonic polyp formation in a porcine model of human familial adenomatous polyposis. Animal BiotechnologyDOI: 10.1080/10495398.2019.1590377

(IF’2017=0.928; 5-years IF’2017=o.863) URL


28. marca 2019 – nowa praca online:

Pszczola M., Calus M.P.L., Strabel T. (2019 – online) Short communication: Genetic correlations between methane and milk production, conformation, and functional traits. Journal of Dairy Science, DOI: 10.3168/jds.2018-16066

(IF’2017=2.749; 5-years IF’2017=3.085)


15 marca 2019 – projekt z naszej Katedry został zakwalifikowany przez NCN do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2:

  • Dr inż. Zofia E. Madeja, projekt pt.: „Mitochondria jako kluczowy parametr w ocenie jakości plemników buhajów” (NZ9) URL

14. marca 2019:

Dr Piotr Pawlak uzyskał stypendium wyjazdowe na warsztaty EMBO “Awakening of the genome: The maternal-to-zygotic transition” organizowane w dniach 15-18 maja 2019 roku w Pradze. Na konferencji przedstawi wyniki pracy pt. “BTG4 and the CCR4-Not complex related genes are expressed through preimplantation development of porcine parthenogenetic embryos”


25. lutego 2019 – nowa publikacja on-line:

Alvergnas, M., T. Strabel, K. Rzewuska, E. Sell-Kubiak. Claw disorders in dairy cattle: Effects on production, welfare and farm economics with possible prevention methods. 2019. Livestock Science

(IF’2017=1,204; 5-years IF’2017=1,613) URL


31. stycznia 2019: nowa  publikacja online:

Zofia E. Madeja, E. Warzych, P. Pawlak, D. Lechniak (2019 – online) Inhibitor mediated WNT and MEK/ERK signalling affects apoptosis and the expression of quality related genes in bovine in vitro obtained blastocysts. Biochemical and Biophysical Research Communications, DOI: 10.1016/j.bbrc.2019.01.113

(IF’2017=2.559; 5-years IF’2017=2.455) URL


29. stycznia 2019

Pani dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu doradczego (dla dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo) do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL


28. stycznia 2019: nowa  publikacja online:

Stachowiak M., Flisikowski K. (2019 – online early). Analysis of allele-specific expression of seven candidate genes involved in lipid metabolism in pig skeletal muscle and fat tissues reveals allelic imbalance of ACACA, LEP, SCD, and TNF. Journal of Applied Genetics, DOI: 10.1007/s13353-019-00485-z

(IF’2017=1.756; 5-years IF’2017=1.925) URL


17. stycznia 2019 – nowa publikacja online:

Stachecka J.Nowacka-Woszuk J., Kolodziejski P.A., Szczerbal I, (2019 – onlne early). The importance of the nuclear positioning of the PPARG gene for its expression during porcine in vitro adipogenesis. Chromosome Research. DOI: 10.1007/s10577-019-09604-2

(IF ‘2017=2.909, 5-years IF’2017=2.649) URL


7. stycznia 2019 – nowa praca online:

Mackowski M.Wodas L., Brooks S. A., Cieslak J. (2019 – online early). TBX3 and ASIP genotypes reveal discrepancies in officially recorded coat colors of Hucul horses. Animal. DOI:10.1017/S1751731118003506

(IF ‘2017=1,870, 5-years IF’2017=2,253) URL


31. grudnia 2018 – nowa praca online:

Sell‐Kubiak E.,  Knol E. F.  and Mulder H. A. (2018 – online early) Selecting for changes in average “parity curve” pattern of litter size in Large White pigs Journal of Animal Breeding and Genetics

(IF ‘2017=1.941, 5-years IF’2017=1.775) URL


12 grudnia 2018

Prof. dr hab. Marek Świtoński został wybrany prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na kadencję 2019-2022. Gratulujemy! URL2